Sjässi jõgi, Rebrovo, Leningradi oblast
Üldinfo
Nimi Sjässi jõgi, Rebrovo, Leningradi oblast
Tüüp paljand
Riik Venemaa
Lat 60.049105
Long 32.595286
Koord. meetod Google Maps
Koord. määraja Aaloe, Aasa
Asukoha kirjeldus Sjässi jõgi. Kolchanovo küla sillast Volhov-Petroskoi mnt-l 2 km põhja bussipeatuseni, sealt vaskule kuni jõeni. Jõe parem kallas ~200 m Rebrovo külast lõuna pool
Strat. algus
Strat. lõpp
Kirje lisatud 2001-03-29
Kirje muudetud 2020-04-03
KirjePealkiriLkLisainfo
Vinn, 2004a
The earliest known Trypanites borings in the shells of articulate brachiopods from the Arenig (Ordovician) of Baltica
Popov et al., 1989b
Biostratigrafičeskoe rasčlenenie
17-23
Mägi, 1987, välipäevik 63
Välipäevik nr 63: Varangu paljandi proovid; märkmeid Leningradi oblasti paljandite kohta
1(T)proovid
Viira et al., 1987
Earliest representatives of the genus Cordylodus (Conodonta) from Cambro-Ordovician boundary beds of North Estonia and Leningrad Region
Kaljo et al., 1986a
The Cambrian-Ordovician boundary in the Baltic-Ladoga clint area (North Estonia and Leningrad Region, USSR)
Borovko & Sergeyeva, 1985
Upper Cambrian conodonts of the Baltic-Ladoga clint
Oja, 1985, välipäevik 3
Välipäevik nr 3: Eesti ja Leningradi oblasti O1 paljandid
16-16palj Rebrova ja Kertovskoje külade vahel
Heinsalu, H., 1980, välipäevik 17
Välipäevik nr 17: Leningradi oblasti paljandid
1-6asukoha ja läbilõike kirjeldus
Heinsalu, H., 1979b
Litologičeskaâ harakteristika tipov razrezov
20, 27asend profiilil, fosforiidikihindi läbilõige
Mägi, 1972, välipäevik 30
Välipäevik nr 30: Leningradi oblasti paljandid, kirjeldused 1972-1991
24, 37
Heinsalu, H., 1971, välipäevik 2
Välipäevik nr 2: Pakerordi lademe paljandid Kirde-Eestis ja Leningradi oblastis
61-69; 74-761976. a kirjeldus
Mens & Pirrus, 1969, välipäevik 36
Välipäevik nr 36: Leningradi oblasti paljandid (kirjeldatud 1969-1987)
22-28palj Rebrovo küla all
Einasto, 1963, välipäevik 4
Välipäevik nr 4: Eesti ja Leningradi oblasti Ordoviitsiumi paljandid; Paroveja Sturi Ja Otepää 2 puurauk
17-18; 23-25Sjäss 8; Sjäss 9c (Devon)
Isküll & Kuznetsov, 1962
Geologičeskij očerk doliny reki Lavy (Leningradskaâ oblast')
Männil, Ralf, 1962, välipäevik 1
Välipäevik nr 1: Leningradi oblast 1962, 1963
19-20, 23-24, 27-40kirjeldab 13 paljandit Lõnna suudme ja maanteesilla vahel
Müürisepp, 1958b
Die Beshaffenheit der unteren Grenze der Packerort-Stufe von Packerort bis zum Sjass-Fluss
73