Ülgase paljand
Üldinfo
Nimi Ülgase paljand
Tüüp paljand
Riik Eesti
Vald Jõelähtme
Lat 59.488764
Long 25.086644
Koordinaatide täpsus 10-100 m
Koord. meetod Maa-ameti kaardiserver
Koord. määraja Hints, Olle
Asukoha kirjeldus Ülgase paekalda nõlv endise Ülgase fosforiidikaevanduse rikastusvabriku varemete kõrval
Strat. algus
Strat. lõpp
Lisainfo Ülgase kihistu stratotüüp; Kallavere kihistu ja Maardu kihistiku stratotüüp. Field Meeting, 1990. Loc 1:1. Lääne-Eesti e Maardu tüüpi fosforiidi näidispaljand. Maardu kihistiku neostratotüübiks pakutakse artiklis: Heinsalu, H., Viira, V., Mens, K., Oja, T. & Puura, I. 1987. Кембрийско-ордовикские пограничные отложения разреза Юлгазе, Северная Эстония (неостратотип маардуской пачки).
Kirje muudetud 2018-03-19
KirjePealkiriLkLisainfo
Lang & Puura, I., 2013
Phosphatized organic nanostructures in the Cambrian linguloid brachiopod Ungula inornata (Mickwitz)
122
Raukas & Teedumäe, 1997 (eds)
Geology and Mineral Resources of Estonia
53,57Cm/O piirikihid
Mens et al., 1993
Upper Cambrian biostratigraphy of Estonia
154
Puura, I. & Holmer, 1993
Lingulate brachiopods from the Cambrian—Ordovician boundary beds in Sweden
229
Ainsaar et al., 1992
Paläozoikum des Zentralen Baltischen Schildes. Grosse Exkursion. Südost-Schweden und Estland, Sommer 1992
22-23Loc 1:3. Ülgase outcrop (autor H. Heinsalu)
Heinsalu, H., 1990b
Loc. 1:1. Ülgase outcrop. Loc. 1:2. Maardu quarry. Loc. 1:3. Suhkrumägi outcrop
Ülgase outcrop
Heinsalu, H. et al., 1987
The section of the Cambrian-Ordovician boundary beds in Ülgase, northern Estonia
mineraloogia, brahhiopoodid, konodondid
Heinsalu, H., 1987
Lithostratigraphical subdivision of Tremadoc deposits of North Estonia
Mens & Pirrus, 1986, välipäevik 94
Välipäevik nr 94: Tõnismäe, Mäekalda, Ülgase, Muuksi, Valkla - Cm/O piirikihid, proovid
53-541986 võetud proovid
Borovko & Sergeyeva, 1985
Upper Cambrian conodonts of the Baltic-Ladoga clint
Oja, 1985, välipäevik 3
Välipäevik nr 3: Eesti ja Leningradi oblasti O1 paljandid
43-45
Mens, 1984
On the mineralogy of the Ülgase beds in Maardu district
läbilõige, mineraloogia
Khazanovich & Missarzhevsky, 1982
On the stratigraphy of the Ülgase Beds in Estonia with the description of a new representative of Hyolithelminthes
Volkova, 1982
On the age of Ülgase Formation on the boundary of the Cambrian and Ordovician in Estonia
Heinsalu, H., 1981a
Lithology of the phosphorite-bearing Tremadocian deposits in North Estonia
Heinsalu, H., 1979b
Litologičeskaâ harakteristika tipov razrezov
19, 20, 22Ülgase kihistiku stratotüüp; asend profiilil, Maardu kihistiku läbilõige
Rõõmusoks et al., 1975
On the geology and fauna of the Ülgase member (Lowermost Tremadoc of North Estonia)
3-13
Vantshugov et al., 1973
Ordoviitsiumi fosforiidisetete litoloogilis-geoloogiline uuring fosforiidisisalduse perspektiivide määramiseks
Heinsalu, H., 1971, välipäevik 1
Välipäevik nr 1: Pakerordi lademe paljandid
36-40Pakerordi lade
Viiding, 1969, välipäevik 40
Välipäevik nr 40: Leningradi obl puuraugud Janega 1, Sista-Palkina 24, Kostuja 13, Hamolovo 20; Sarja, Ižora, Jägala, Saviranna, Rohuneeme, Lükati paljand
121-127
Loog & Kivimägi, 1968
On the lithostratigraphy of the Pakerort Stage in Estonia
Loog, 1968a
On the lithology of the sand-aleurolites strata of the Pakerort stage at the outcrop
54
Heinsalu Ü., 1967c
Karst Saaremaal
82-84
Loog, 1964
Litoloogilis-petrograafiline iseloomustus Eesti NSV fosforiitidele seoses haruldaste ja hajutatud elementide sisaldusega neis
Loog, 1963
On granulometric and mineralogic composition of rocks of Tiskre stage and Ülgase and Maardu members