Uhaku säng
Üldinfo
Nimi Uhaku säng
Tüüp paljand
Riik Eesti
Vald Lüganuse
Lat 59.376939
Long 27.033781
Koordinaatide täpsus 100-1000 m
Koord. meetod Maa-ameti kaardiserver
Koord. määraja Aaloe, Aasa
Asukoha kirjeldus Uhaku jõe säng suudmest 0,2-1,5 km ülesvoolu, kaldajärsakud. Lüganuse kirikust edelas. K. Orviku (1929) järgi - Uhaku maaaluse jõe osa joast kuni suubumiseni Purtse jõkke lõuna pool Lüganuse küla
Strat. algus
Strat. lõpp
Lisainfo Uhaku lademe stratotüüp; Erra jõgi (ka: Uhaku jõgi, Koljala jõgi) on jõgi Ida-Virumaal; Purtse jõe vasakpoolne lisajõgi. Jõe pikkus on 21 km. Alamjooksul (Uhaku karstialal) esineb jõgi kohati salajõena. salajõgi. Jõudnud Uhaku karstialale, lõpeb jõe maapealne vool Suurhauaks kutsutud kurisus.
Kirje muudetud 2017-10-30
KirjePealkiriLkLisainfo
Põlma, 1966, välipäevik 25
Välipäevik nr 25: Eesti puuraugud
11Uhaku joa profiil
Rõõmusoks, 1959a
Strophomenoidea des Ordoviziums und Silurs von Estlands I. Die Gattung Sowerbyella Jones
18
Rõõmusoks, 1952
Uhaku lademe (CIc) stratigraafia Eesti NSV-s
53-6015. Uhaku-Purtse ümbruse paljandid, koondläbilõige
Orviku, 1929a
Uhaku. Kirde-Eesti karstiala stratigraafiast ja geomorfoloogiast
19Uhaku jõe pinnavormide kirjeldused