Ainsaar et al., 2007 stabiilsete isotoopide geokeemia