Variku turbaala
Üldinfo
Nimi Variku turbaala
Ala tüüp turbaala
Ala (ha) 127
Maardla (ha) 116
Iseloomustus

Soo paikneb Hiiu maakonna keskosas, Kõrgessaare-Hüti maanteest 1,0 km ida pool. Soo tekkis madalaveelise järve soostumisel (turba all on 0,7 m paksune järvemudakiht). Toitub sademetest ja põhjaveest, eesvooluks on Armioja. Variku soos levib puisraba ja madalsoomets. Soo pindala on 127 ha, millest madalsoolasundit 116 ha ja rabalasundit 11 ha. Turbamaardla hõlmab 52 ha, turbavaru 0,62 milj.t. on aktiivne kütteturba reservvaru. Madalsoolasund koosneb hästilagunenud (46 %) puu-pillirooturbast, paksus 1,20 m, tuhasus 6,5 % ja niiskus 87 %. Rabalasundi moodustab keskmiselt lagunenud (18 %) fuskumiturvas, mille paksus on 1,40 m, tuhasus 7,7 % ja niiskus 92 % (Allikvee jt., 1972; Orru jt., 1988). Madalsooala sobib kultuurrohumaaks, rabaosa on soovitav jätta looduslikku seisundisse (Orru jt., 1988). Ei kuulu KKM poolt koostatud kasutatavate turbaalade nimekirja (määrus nr 78; 27.12.2016).

EGF 5135 | 5248 | 7329
Looduskaitse (viide registrisse)
Kirje lisatud 2020-01-07
Kirje muudetud 2021-04-15
NimiAlaLatLongKõrgus (m)Sügavus / paksus (m)
Variku_1 Variku turbaala 58.92952822.559155130.7
Variku_4 Variku turbaala 58.93313222.573266141
Variku_13 Variku turbaala 58.93039322.5683614.11
Variku_15 Variku turbaala 58.92391122.56036114.91.55
Variku_24 Variku turbaala 58.92673122.5718114.21.5