Variku turbaala
NimiVariku turbaala
Ala tüüpturbaala
Suurus (ha)127
Maardla (ha)116
EGF5135| 5248| 7329
Kirje lisatud2020-01-07
Kirje muudetud2021-04-15
Iseloomustus

Soo paikneb Hiiu maakonna keskosas, Kõrgessaare-Hüti maanteest 1,0 km ida pool. Soo tekkis madalaveelise järve soostumisel (turba all on 0,7 m paksune järvemudakiht). Toitub sademetest ja põhjaveest, eesvooluks on Armioja. Variku soos levib puisraba ja madalsoomets. Soo pindala on 127 ha, millest madalsoolasundit 116 ha ja rabalasundit 11 ha. Turbamaardla hõlmab 52 ha, turbavaru 0,62 milj.t. on aktiivne kütteturba reservvaru. Madalsoolasund koosneb hästilagunenud (46 %) puu-pillirooturbast, paksus 1,20 m, tuhasus 6,5 % ja niiskus 87 %. Rabalasundi moodustab keskmiselt lagunenud (18 %) fuskumiturvas, mille paksus on 1,40 m, tuhasus 7,7 % ja niiskus 92 % (Allikvee jt., 1972; Orru jt., 1988). Madalsooala sobib kultuurrohumaaks, rabaosa on soovitav jätta looduslikku seisundisse (Orru jt., 1988). Ei kuulu KKM poolt koostatud kasutatavate turbaalade nimekirja (määrus nr 78; 27.12.2016).

Siin leiduvad materjalid on enamasti kasutamiseks CC BY-SA litsentsi alusel, kui pole näidatud teisiti. Portaal on osaks NATARC teadustaristust ning infosüsteemist SARV, majutab TalTech pilv. Tarkvara on loodud kasutades Nuxt.js raamistikku ning kättesaadav GitHub keskkonnas.