Satsu turbaala
Üldinfo
Nimi Satsu turbaala
Ala tüüp turbaala
Ala (ha) 2108
Maardla (ha) 415
Iseloomustus

Soo asub Ida-Viru maakonna loodeosas, Kiviõli linnast 2 km lääne pool, lamedas nõlvanõos. Kaguosa läbivad Tallinna-St.Peterburi raudtee ja maantee . Soo tekkis madalaveelise järve soostumisel (turba all on 0,5 m paksune järvemudakiht) (Orru jt., 1975). Soo toitub põhja-, valg- ja tulvaveest, eesvooluks on Purtse jõgi. Soos levib siirdesoo männi-kase segamets, jõe piirkonnas puis-rohusoo. Soo pindala on 2108 ha, sellest turbamaardlat 415 ha. Turbavaru 1,07 milj.t kuulub passiivse hästilagunenud turba reservvaru hulka (Orru jt., 1992). Soos levib ainult madalsoolasund, mis koosneb keskmiselt lagunenud (32 %) pilliroo- või tarnaturbast, alumises osas on rohkesti lehtsammalt. Äärealadel esineb hästilagunenud (30 %) puu- ja puu-tarnaturvas. Lasundi paksus on 1,2...2,3 m, tuhasus 10,2 %, niiskus 88 % (Orru jt., 1975). Soo äärealad on kuivendatud. Kuivendusvõrku on paiguti süvendatud aluspõhjakivimite lõhkamise teel. Lõunaosas on põhjaveetase mõnevõrra alanenud põlevkivikaevanduste läheduse tõttu. Satsu soo on soovitatav jätta senisesse seisu.

EGF 5162 | 5252 | 7329
Looduskaitse (viide registrisse)
Kirje lisatud 2020-01-07
Kirje muudetud 2021-04-03
NimiAlaLatLongKõrgus (m)Sügavus / paksus (m)
Satsu_212 Satsu turbaala 59.36944126.86577354.51.9
Satsu_213 Satsu turbaala 59.38505726.90341549.21.7
Satsu_214 Satsu turbaala 59.37356426.91522248.71.75