Ontika turbaala
Üldinfo
Nimi Ontika turbaala
Ala tüüp turbaala
Ala (ha) 1162
Maardla (ha) 277.47
Iseloomustus

Soo asub Ida-Viru maakonna põhjaosas, lamedas nõos. Edelaosa läbib Tallinn-St. Peterburi maantee. Soo tekkis järve soostumisel (turba all esineb 0,4 m paksune kiht järvemuda) (Orru, 1975). Toitub moreenisisesest veest ja sademetest, eesvooluks on Ontika peakraav. Turvas lasub rähksel moreenil. Sool levib puisraba ja puissoo, 168 ha on põllustatud. Soo pindala on 1162 ha, sellest turbamaardlat 277,47 ha; registrikaart nr 539. Turbavarust on vähelagunenud turvast 0,056 milj. t (aktiivne reservvaru) ja hästilagunenud turvast 0,756 milj. t (aktiivne reservvaru). Madalsoolasundit on 1054 ha ja rabalasundit 108 ha. Madalsoolasund koosneb hästilagunenud puu-pillirooturbast (42 %), mille tuhasus on 7,6% ja niiskus 90 %, paksus 1,03...2,0 m. Rabalasundi moodustab ülaosas vähelagunenud (12 %) sfagnumiturvas (0,75 m), selle all on hästilagunenud (38 %) männiturvas, profiili allosas siirdesoo puuturvas (Orru jt., 1975). Soo on kuivendatud. Turbamaardla kasutuselevõtul on vajalikud geoloogilised uuringud. KKM poolt koostatud kasutatavate turbaalade nimekirjale kuulub perspektiivsete varude hulka 200 ha (määrus nr 87; 27.12.2016).

EGF 5162 | 5252 | 7329
Looduskaitse (viide registrisse) KLO9316272 | KLO9316250
Kirje lisatud 2020-01-07
Kirje muudetud 2021-04-03
NimiAlaLatLongKõrgus (m)Sügavus / paksus (m)
Ontika_1 Ontika turbaala 59.43693827.3304451.81.5
Ontika_2 Ontika turbaala 59.43486227.3449753.31.75
Ontika_3 Ontika turbaala 59.42588327.3517152.71.25
Ontika_4 Ontika turbaala 59.42142527.35735751.21