Saka turbaala
Üldinfo
Nimi Saka turbaala
Ala tüüp turbaala
Ala (ha) 70
Maardla (ha) 41
Iseloomustus

Soo asub Ida-Viru maakonna põhjaosas, Ontika-Saka külast 3 km lääne pool, Tallinna-Narva maantee ja klindiastangu vahelisel alal. Soo tekkis mineraalmaa soostumisel. Toitub moreeniveest ja sademetest, eesvooluks on Varnja peakraav. Soo kirdeosa on kultiveeritud. Looduslikul alal levib puis-põõsassoo ja puisraba. Soo pindala on 70 ha, sellest turbamaardlat 41 ha. Turbavaru 0,11 milj.t on arvel aktiivse hästilagunenud turba reservvaruna (Orru, 1995). Madalsoolasundit on 29 ha ja raba-segalasundit 41 ha. Madalsoolasund esineb soo äärealadel ning koosneb puu-tarna- ja tarna-lehtsamblaturbast. Lasund on keskmise paksusega (0,5 m), lagunemisaste 25 %, tuhasus 6,5 % ja niiskus 88 %. Raba-segalasund haarab enda alla soo keskosa. Profiili allosas on madal- ning siirdesoo lehtsambla- ja tarna-lehtsamblaturvas lagunemisaste 25 %, ülaosas esineb hästilagunenud (50 %) puu-rabaturvas. Lasundi paksus on 1,1...2,0 m, tuhasus 2,6 %, niiskus 93 % (Orru jt., 1975). Kultuuristamata soo osa on soovitatav jätta looduslikku seisundisse.

EGF 5162 | 5252 | 7329
Looduskaitse (viide registrisse)
Kirje lisatud 2020-01-07
Kirje muudetud 2021-04-03
NimiAlaLatLongKõrgus (m)Sügavus / paksus (m)
Saka_320 Saka turbaala 59.42704927.18172448.92
Saka_321 Saka turbaala 59.42924827.18739648.51.2