Prassi turbaala
NimiPrassi turbaala
Ala tüüpturbaala
Suurus (ha)170
Maardla (ha)81
EGF5135| 5248| 7329
Kirje lisatud2020-01-07
Kirje muudetud2021-03-10
Iseloomustus

Prassi soo asub Hiiu maakonna lõunaosas, Käina-Emmaste maanteest 1,5 km kaugusel läänes. Soo tekkis madalaveelise järve soostumisel, toitub sademetest ja põhjaveest, eesvooluks on Prassi oja. Turvas lasub liivsavil. Prassi on puissoo pindalaga 170 ha, sellest turbamaardlat 81 ha, turbavaru 0,23 milj.t on aktiivne kütteturba reservvaru (Orru , 1995). Madalsoolasundit on 158 ha ja rabalasundit 12 ha. Madalsoolasund koosneb keskmiselt ja hästilagunenud (42 %) puu- ning puu-pillirooturbast. Lasundi paksus on 1,40 m, tuhasus 9,7 % ja niiskus 87 %. Rabalasundi moodustab keskmiselt ja vähelagunenud (22 %) sfagnumiturvas, mille paksus on 1,60 m, tuhasus 4,6 % ja niiskus 92 % (Allikvee jt., 1972; Orru jt., 1988). Madalsoo on soovitatav jätta senisesse seisu, rabaala looduslikku seisundisse (Orru jt., 1988). Ei kuulu KKM poolt koostatud kasutatavate turbaalade nimekirja (määrus nr 78; 27.12.2016).

Siin leiduvad materjalid on enamasti kasutamiseks CC BY-SA litsentsi alusel, kui pole näidatud teisiti. Portaal on osaks NATARC teadustaristust ning infosüsteemist SARV, majutab TalTech pilv. Tarkvara on loodud kasutades Nuxt.js raamistikku ning kättesaadav GitHub keskkonnas.