Prassi turbaala
Üldinfo
Nimi Prassi turbaala
Ala tüüp turbaala
Ala (ha) 170
Maardla (ha) 81
Iseloomustus

Prassi soo asub Hiiu maakonna lõunaosas, Käina-Emmaste maanteest 1,5 km kaugusel läänes. Soo tekkis madalaveelise järve soostumisel, toitub sademetest ja põhjaveest, eesvooluks on Prassi oja. Turvas lasub liivsavil. Prassi on puissoo pindalaga 170 ha, sellest turbamaardlat 81 ha, turbavaru 0,23 milj.t on aktiivne kütteturba reservvaru (Orru , 1995). Madalsoolasundit on 158 ha ja rabalasundit 12 ha. Madalsoolasund koosneb keskmiselt ja hästilagunenud (42 %) puu- ning puu-pillirooturbast. Lasundi paksus on 1,40 m, tuhasus 9,7 % ja niiskus 87 %. Rabalasundi moodustab keskmiselt ja vähelagunenud (22 %) sfagnumiturvas, mille paksus on 1,60 m, tuhasus 4,6 % ja niiskus 92 % (Allikvee jt., 1972; Orru jt., 1988). Madalsoo on soovitatav jätta senisesse seisu, rabaala looduslikku seisundisse (Orru jt., 1988). Ei kuulu KKM poolt koostatud kasutatavate turbaalade nimekirja (määrus nr 78; 27.12.2016).

EGF 5135 | 5248 | 7329
Looduskaitse (viide registrisse)
Kirje lisatud 2020-01-07
Kirje muudetud 2021-03-10
NimiAlaLatLongKõrgus (m)Sügavus / paksus (m)
Prassi_5 Prassi turbaala 58.73120222.6178627.61.25
Prassi_6 Prassi turbaala 58.730322.6175017.30.75
Prassi_8 Prassi turbaala 58.7294122.6182968.40.75
Prassi_10 Prassi turbaala 58.72816222.61910580.75
Prassi_12 Prassi turbaala 58.72790222.6200317.72
Prassi_11 Prassi turbaala 58.72753422.61916580.2
Prassi_32 Prassi turbaala 58.72588222.615887.61.75