Kaupsi turbaala
Üldinfo
Nimi Kaupsi turbaala
Ala tüüp turbaala
Ala (ha) 340
Maardla (ha) 84
Iseloomustus

Soo asub Hiiu maakonna lõunaosas, Kärdla linnast 15 km lõuna pool, Hüti-Käina teest lõunas. Soo tekkis mineraalmaa soostumisel, toitub põhjaveest, eesvooluks on Luguse jõgi. Turba lamamiks on liiv. Soo pindala on 340 ha, sellest turbamaardlat 84 ha, turbavaru 0,16 milj.t on kõik aktiivne kütteturba reservvaru (Orru, 1995). Kaupsi soos on 299 ha madalsoo- ja 41 ha rabalasundit. Madalsoolasundi moodustab hästilagunenud (39 %) puu-pilliroo-, puu-rohu- või pilliroo-rohuturvas paksusega 1,10...1,40 m, tuhasus on 10,9 %, niiskus 86 %. Raba-segalasund koosneb ülaosas vähelagunenud (16 %) fuskumiturbast, kesk- ja allosas siirde- ja madalsoo puu-sfagnumi- ja puu-pillirooturbast paksusega 1,20...1,70 m, tuhasus on 2,8 % ja niiskus 90 %. Raba-segalasund on metsastatud (Allikvee jt., 1972). KKM poolt on turbaaladest arvatud 30 ha kasutatava turbaala hulka (määrus nr 87; 27.12.2016).

EGF 5135 | 5248 | 7329
Looduskaitse (viide registrisse)
Kirje lisatud 2020-01-07
Kirje muudetud 2021-04-01
NimiAlaLatLongKõrgus (m)Sügavus / paksus (m)
Kaupsi_7 Kaupsi turbaala 58.85951322.7126648.70.5
Kaupsi_8 Kaupsi turbaala 58.85345822.69091510.70.7
Kaupsi_10 Kaupsi turbaala 58.85552822.7002479.90.6
Kaupsi_11 Kaupsi turbaala 58.85492622.7028529.80.6
Kaupsi_15 Kaupsi turbaala 58.85048622.69891111.30.75
Kaupsi_18 Kaupsi turbaala 58.85008622.703812102.1
Kaupsi_25 Kaupsi turbaala 58.84262322.693879.90.7