Hermistu turbaala
Üldinfo
Nimi Hermistu turbaala
Ala tüüp turbaala
Ala (ha) 208
Maardla (ha) 81
Iseloomustus

Soo asub Hiiu maakonna keskosas, Kärdla linnast 15 km edela pool, luidete vahel. Tema lõunaossa jääb Käina-Hüti maantee. Soo tekkis mineraalmaa soostumisel, toitub sademetest ja põhjaveest, eesvooluks on Armioja. Turba lamamiks on liiv. Hermistu soos levib madalsoomets ja puisraba. Soo pindala on 208 ha, sellest turbamaardlat 81 ha (Orru, 1995). Levib ainult rabalasund, mille ülemine kiht koosneb vähelagunenud (18 %) kanarbiku-sfagnumiturbast. Järgneb keskmiselt lagunenud (28 %) raba fuskumi- ja kanarbiku-sfagnumiturvas, mille lamamiks on siirde- ja madalsoo sfagnumi- ja pillirooturvas. Lasundi paksus on 1,60 m, tuhasus 3 %, niiskus 91 % (Allikvee jt., 1972). Turbavaru 0,17 milj.t on arvel aktiivse reservvaruna, sellest 0,14 milj.t kütteturvast ja 0,03 milj.t alusturvast. Soo on soovitatav jätta looduslikku seisundisse. Ei kuulu KKM poolt koostatud kaevandamiseks sobivate turbaalade nimekirja (määrus nr 87; 27.12.2016).

EGF 5135 | 5248 | 7329
Looduskaitse (viide registrisse)
Kirje lisatud 2020-01-07
Kirje muudetud 2021-04-01
NimiAlaLatLongKõrgus (m)Sügavus / paksus (m)
Hermistu_1 Hermistu turbaala 58.88616222.59828522.90.7
Hermistu_2 Hermistu turbaala 58.88177522.63302923.21.3