Leigri turbaala
Üldinfo
Nimi Leigri turbaala
Ala tüüp turbaala
Ala (ha) 103
Maardla (ha) 40
Iseloomustus

Soo asub Hiiu maakonna lõunaosas, Leigri külast 0,5 km põhja pool, Kärdla-Emmaste maantee lähedal. Soo tekkis madalaveelise jäänukjärve soostumisel, toitub põhjaveest ja sademetest, eesvooluks on Luguse jõgi. Soos levib puisraba ja madalsoo mets. Soo pindala on 103 ha, sellest turbamaardlat 40 ha, turbavaru 0,08 milj.t on arvel aktiivse kütteturba reservvaruna (Orru, 1995). Madalsoolasund levib 40 ja rabalasund 63 ha-l. Madalsoolasund koosneb hästilagunenud (40 %) puu-tarnaturbast, mille tuhasus on 5,6 % ja niiskus 89 %. Rabalasundi moodustab keskmiselt ja hästilagunenud (38 %) sfagnumi- ja puu-tarnaturvas, tuhasus 4,7 % , niiskus 92 % (Allikvee jt., 1972; Orru jt., 1988). Soo looduslik seisund tuleks säilitada ka edaspidi, sest tootmine lasundi väikese paksuse (1,10 m) pole otstarbekas. Ei kuulu ka KKM poolt koostatud kasutatavate turbaalade nimekirja (määrus nr 87; 27.12. 2016).

EGF 5135 | 5248 | 7329
Looduskaitse (viide registrisse)
Kirje lisatud 2020-01-07
Kirje muudetud 2021-04-15
NimiAlaLatLongKõrgus (m)Sügavus / paksus (m)
Leigri_22 Leigri turbaala 58.89056722.58218122.81