Õngu turbaala
Üldinfo
Nimi Õngu turbaala
Ala tüüp turbaala
Ala (ha) 1134
Maardla (ha) 611.73
Iseloomustus

Soo asub Kärdla linnast 18 km edelas, Puski külast 2 km kagusse. Soo paikneb ulatuslikus luidetevahelises nõos ja on kujunenud selle soostumisel. Eesvooluks on rabaservi raamivad magistraalkraavid, mis väljaspool maardlat ühinevad ning suubuvad ojana Läänemerre. Soo pindala on 1134 ha, millest turbamaardlat 611,73 ha; registrikaart nr 641. Turbavarust on vähelagunenud turvast aktiivne reservvaru 0,006 milj.t ning passiivne reservvaru 0,172 milj.t ning hästilagunenud turvast aktiivne reservvaru 0,331 milj. t ning passiivne reservvaru 0,924 milj.t. Turbalasundi keskmine paksus on 1,65 m. Madalsoolasundi keskmine lagunemisaste on 34%, tuhasus 9,3%. Rabalasundi keskmine lagunemisaste on 20%, tuhasus 3,5%. Madalsoolasund on esindatud puiduvaeste kihtidega; rabalasundi ülaosas levivad vähelagunenud sfagnumiturba kihid. Kesk- ja alumistes kihtides keskmiselt ja hästilagunenud märeturba kihid. Ei kuulu KKM poolt koostatud kaevandamiseks sobivate turbaalade nimekirja (määrus nr 87; 27.12.2016).

EGF 5135 | 5248 | 7329
Looduskaitse (viide registrisse) KLO1000310
Kirje lisatud 2020-01-07
Kirje muudetud 2021-04-01