Kurgessoo turbaala
Üldinfo
Nimi Kurgessoo turbaala
Ala tüüp turbaala
Ala (ha) 167
Maardla (ha) 70
Iseloomustus

Soo asub Hiiu maakonna idaosas, Heltermaalt 13 km loodes, Partsi-Emmaste maanteest 1,5 km kaugusel idas. Soo tekkis mineraalmaa soostumisel, toitub põhjaveest, esineb allikaid, eesvooluks on Suuremõisa-Partsi peakraav. Turba lamamiks on liiv. Soo pindala on 167 ha, sellest turbamaardlat 70 ha, madalsoolasundit on 155 ha, rabalasundit 12 ha. Madalsoolasund koosneb keskmiselt lagunenud (32 %) puu-tarna- ja puuturbast, paksus 1,10...1,30 m, tuhasus 6,5 %, niiskus 87 %. Madalsoost on 69 ha kultuuristatud. Rabalasundi moodustab 1,05 m paksune, keskmiselt lagunenud (28 %) sfagnumiturvas. Kütteturvast on 0,13 milj.t, millest aktiivset reservvaru 0,08 milj.t ja passiivset reservvaru 0,05 milj.t. Kurgesoo on soovitatav jätta senisesse seisu.

Ei kuulu kasutatavate soode nimekirja (KKM määrus nr 87.12.2016).

EGF 5135 | 5248 | 7329
Looduskaitse (viide registrisse)
Kirje lisatud 2020-01-07
Kirje muudetud 2021-04-01
NimiAlaLatLongKõrgus (m)Sügavus / paksus (m)
Kurgessoo_19 Kurgessoo turbaala 58.92038822.845596.70.95
Kurgessoo_22 Kurgessoo turbaala 58.91769322.8454376.40.4