Analüüs (XRD (pulber)) proovist RK-000053
Üldinfo
Metoodika XRD (pulber)
Proovi nr
Viide Nirgi et al., 2022
Lokaliteet
Sügavus 497.59
Süg. kuni 497.79
Stratigraafia
Asutus Eesti Geoloogiateenistus
Kirje lisatud 2022-05-24
Kirje muudetud 2022-11-04
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
Quartz [%]14.6
Microcline [%]1.8
Plagioclase [%]1.3
Micas [%]0.1
Amphibole [%]4.3
Pyroxene [%]28.8
Garnet [%]14.7
Pyrrhotite [%]24.9
Magnetite [%]9.2