Analüüs (XRF) proovist 77719
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Sügavus 677.9
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
LOI_920 [%]13.36
SiO2 [%]45.4
TiO2 [%]0.96
Al2O3 [%]33
Fe2O3 [%]5.2
MnO [%]0.033
MgO [%]1.14
CaO [%]0.48
Na2O [%]0.62
K2O [%]1.84
P2O5 [%]0.12
Cl [%]0.01
S [%]2.83
SUM [%]102.2
As [ppm]40.8
Ba [ppm]161
Bi [ppm]<10
Br [ppm]3.7
Ce [ppm]18
Cr [ppm]5.7
Cu [ppm]<100
Ga [ppm]19.3
La [ppm]45
Mo [ppm]24.3
Nb [ppm]56.2