Analüüs (XRF) proovist 77718
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Sügavus 689.4
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
LOI_920 [%]11.66
SiO2 [%]49
TiO2 [%]0.51
Al2O3 [%]31.5
Fe2O3 [%]3.27
MnO [%]0.035
MgO [%]1.78
CaO [%]0.34
Na2O [%]0.67
K2O [%]2.57
P2O5 [%]0.15
Cl [%]0.01
S [%]2.19
SUM [%]101.5
As [ppm]19.8
Ba [ppm]63
Bi [ppm]<10
Br [ppm]6
Ce [ppm]2
Cr [ppm]14.5
Cu [ppm]<100
Ga [ppm]9.8
La [ppm]10
Mo [ppm]14
Nb [ppm]27.3