Analüüs (XRF) proovist 77714
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Sügavus 741
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
LOI_920 [%]10.11
SiO2 [%]55.4
TiO2 [%]0.8
Al2O3 [%]15.6
Fe2O3 [%]4.81
MnO [%]0.04
MgO [%]3.94
CaO [%]5.93
Na2O [%]0.99
K2O [%]4.49
P2O5 [%]0.13
Cl [%]0.26
S [%]0.33
SUM [%]102.5
As [ppm]4.5
Ba [ppm]340
Bi [ppm]<10
Br [ppm]5.7
Ce [ppm]51
Cr [ppm]88.8
Cu [ppm]<100
Ga [ppm]20.9
La [ppm]34
Mo [ppm]0.1
Nb [ppm]15.5