Analüüs (XRF) proovist 77707
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Sügavus 509.5
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
LOI_920 [%]32
SiO2 [%]17.49
TiO2 [%]0.222
Al2O3 [%]6.04
Fe2O3 [%]1.65
MnO [%]0.028
MgO [%]2.31
CaO [%]35.76
Na2O [%]0.28
K2O [%]1.88
P2O5 [%]0.019
Cl [%]0.071
S [%]0.24
SUM [%]98
As [ppm]3.8
Ba [ppm]91
Br [ppm]12.8
Ce [ppm]40
Co [ppm]4.1
Cr [ppm]24
Cu [ppm]7.9
F [%]0.23
Ga [ppm]7.3
Ge [ppm]1.6
La [ppm]22