Analüüs (XRF) proovist 77707
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Sügavus 509.5
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
LOI_920 [%]29.4
SiO2 [%]17.57
TiO2 [%]0.228
Al2O3 [%]6.04
Fe2O3 [%]1.71
MnO [%]0.029
MgO [%]2.3
CaO [%]36.6
Na2O [%]0.28
K2O [%]1.92
P2O5 [%]0.019
Cl [%]0.072
S [%]0.244
SUM [%]96.4
As [ppm]3.8
Ba [ppm]94
Br [ppm]13.1
Ce [ppm]42
Co [ppm]3.7
Cr [ppm]25.2
Cu [ppm]8.7
F [%]0.23
Ga [ppm]7.4
Ge [ppm]1.6
La [ppm]22.5