Analüüs (XRF) proovist 77706
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Sügavus 634.1
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
LOI_920 [%]16.88
SiO2 [%]40.4
TiO2 [%]1.19
Al2O3 [%]18.76
Fe2O3 [%]12.1
MnO [%]0.074
MgO [%]1.19
CaO [%]1.1
Na2O [%]0.75
K2O [%]4.56
P2O5 [%]0.25
Cl [%]0
S [%]7.94
SUM [%]97.3
As [ppm]28.3
Ba [ppm]206
Bi [ppm]<10
Br [ppm]4.2
Ce [ppm]53
Cr [ppm]16.7
Cu [ppm]225
Ga [ppm]8.4
La [ppm]50
Mo [ppm]31.1
Nb [ppm]19