Analüüs (XRF) proovist 77705
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Sügavus 819.2
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
LOI_920 [%]31.04
SiO2 [%]18.23
TiO2 [%]0.24
Al2O3 [%]4.28
Fe2O3 [%]4.18
MnO [%]0.092
MgO [%]1.53
CaO [%]37.55
Na2O [%]0.32
K2O [%]1.52
P2O5 [%]0.04
Cl [%]0.01
S [%]0.01
SUM [%]99
As [ppm]3.1
Ba [ppm]116
Bi [ppm]<10
Br [ppm]4.1
Ce [ppm]36
Cr [ppm]87.5
Cu [ppm]<100
Ga [ppm]0.6
La [ppm]38
Mo [ppm]-0.8
Nb [ppm]7.2