Analüüs (XRF) proovist 77699
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Sügavus 67.75
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
LOI_920 [%]2.06
SiO2 [%]59.6
TiO2 [%]1.021
Al2O3 [%]18.7
Fe2O3 [%]1.13
MgO [%]0.9
CaO [%]1.96
K2O [%]13.25
P2O5 [%]0.583
SUM [%]99.2
As [ppm]20
Ba [ppm]360
Bi [ppm]0
Br [ppm]3
Ce [ppm]76
Cu [ppm]208
Ga [ppm]13
Ge [ppm]-1
La [ppm]44
Nb [ppm]15
Ni [ppm]63
Pb [ppm]13
Rb [ppm]71
Se [ppm]1
Sr [ppm]294