Analüüs (XRF) proovist 77691
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Sügavus 1385.6
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
LOI_920 [%]8.8
SiO2 [%]45.9
TiO2 [%]0.87
Al2O3 [%]24.2
Fe2O3 [%]4.57
MnO [%]0.016
MgO [%]1.81
CaO [%]2.05
Na2O [%]0.4
K2O [%]4.25
P2O5 [%]0.15
Cl [%]0.02
S [%]1.67
As [ppm]18
Ba [ppm]81
Bi [ppm]<8
Br [ppm]<3
Ce [ppm]<60
Cr [ppm]17
Cu [ppm]<100
Ga [ppm]11
La [ppm]<40
Mo [ppm]8
Nb [ppm]22
Ni [ppm]21