Analüüs (XRF) proovist II
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Sügavus 1308
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
LOI_920 [%]10.9
SiO2 [%]48.2
TiO2 [%]0.5
Al2O3 [%]29.6
Fe2O3 [%]2.21
MnO [%]0.018
MgO [%]2.15
CaO [%]1.22
Na2O [%]0.5
K2O [%]2.68
P2O5 [%]0.25
Cl [%]0.03
S [%]0.64
As [ppm]9
Ba [ppm]107
Bi [ppm]<8
Br [ppm]3
Ce [ppm]<60
Cr [ppm]15
Cu [ppm]<100
Ga [ppm]18
La [ppm]<40
Mo [ppm]5
Nb [ppm]40
Ni [ppm]17