Analüüs (XRF) proovist 77684
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Sügavus 844.7
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
SiO2 [%]47.56
TiO2 [%]0.957
Al2O3 [%]17.49
Fe2O3 [%]7.56
MnO [%]0.029
MgO [%]3.22
CaO [%]3.71
Na2O [%]4.38
K2O [%]5.1
P2O5 [%]0.065
Cl [%]3.506
S [%]1.154
SUM [%]94.7
As [ppm]33.4
Ba [ppm]201
Br [ppm]72.8
Ce [ppm]137
Co [ppm]20.7
Cr [ppm]71.6
Cu [ppm]27.3
F [%]0.08
Ga [ppm]21.3
Ge [ppm]0.7
La [ppm]22.1
Mo [ppm]0.4