Analüüs (XRF) proovist 77683
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Sügavus 842.1
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
SiO2 [%]40.67
TiO2 [%]2.162
Al2O3 [%]29.9
Fe2O3 [%]2.99
MnO [%]0.006
MgO [%]0.82
CaO [%]2.28
Na2O [%]1.35
K2O [%]2.58
P2O5 [%]0.111
Cl [%]1.154
S [%]1.555
SUM [%]85.6
As [ppm]12.8
Ba [ppm]556
Br [ppm]59.8
Ce [ppm]592
Co [ppm]5.2
Cr [ppm]21.9
Cu [ppm]38.6
F [%]0.18
Ga [ppm]17.3
Ge [ppm]-0.8
La [ppm]151.3
Mo [ppm]-2.9