Analüüs (XRF) proovist 77679
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Sügavus 838.8
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
LOI_920 [%]7.01
SiO2 [%]56.32
TiO2 [%]0.8
Al2O3 [%]18.65
Fe2O3 [%]5.61
MnO [%]0.038
MgO [%]3.56
CaO [%]1.64
Na2O [%]1.2
K2O [%]4.87
P2O5 [%]0.14
Cl [%]0.48
S [%]0.1
SUM [%]100.4
As [ppm]7.7
Ba [ppm]299
Bi [ppm]<8
Br [ppm]22.6
Ce [ppm]74
Cr [ppm]105
Cu [ppm]<100
Ga [ppm]22
La [ppm]58
Mo [ppm]-4
Nb [ppm]16.3