Analüüs (XRF) proovist 77679
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Sügavus 838.8
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
LOI_920 [%]9.68
SiO2 [%]46.53
TiO2 [%]2.05
Al2O3 [%]33.1
Fe2O3 [%]1.09
MnO [%]0.003
MgO [%]0.76
CaO [%]0.68
Na2O [%]2.48
K2O [%]2.79
P2O5 [%]0.253
Cl [%]1.55
S [%]0.12
SUM [%]101.1
As [ppm]5.1
Ba [ppm]75
Bi [ppm]<8
Br [ppm]18.7
Ce [ppm]231
Cr [ppm]66.3
Cu [ppm]1029
Ga [ppm]14.1
La [ppm]83
Mo [ppm]-7.8
Nb [ppm]35.1