Analüüs (XRF) proovist 77671
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Sügavus 843.7
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
SiO2 [%]46.62
TiO2 [%]0.882
Al2O3 [%]16.85
Fe2O3 [%]9.07
MnO [%]0.039
MgO [%]3.39
CaO [%]3.96
Na2O [%]1.03
K2O [%]4.72
P2O5 [%]0.118
Cl [%]0.442
S [%]2.854
SUM [%]90
As [ppm]53
Ba [ppm]297
Br [ppm]38.1
Ce [ppm]126
Co [ppm]35.7
Cr [ppm]94
Cu [ppm]16.4
F [%]0.12
Ga [ppm]18.7
Ge [ppm]2.4
La [ppm]27.8
Mo [ppm]0.5