Analüüs (XRF) proovist 77670
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Sügavus 845.6
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
LOI_920 [%]7
SiO2 [%]51.89
TiO2 [%]0.356
Al2O3 [%]26.6
Fe2O3 [%]6.13
MnO [%]0.014
MgO [%]2.14
CaO [%]0.43
K2O [%]4.9
P2O5 [%]0.036
S [%]0.062
SUM [%]99.5
As [ppm]1.2
Ba [ppm]307
Br [ppm]42.3
Ce [ppm]44
Co [ppm]-0.8
Cr [ppm]9.3
Cu [ppm]386.5
F [%]0.05
Ga [ppm]21.5
Ge [ppm]-1.2
La [ppm]33.5
Mo [ppm]2.1
Nb [ppm]11.8