Analüüs (XRF) proovist 77670
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Sügavus 845.6
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
LOI_920 [%]7.37
SiO2 [%]51.84
TiO2 [%]0.749
Al2O3 [%]29.1
Fe2O3 [%]2.98
MnO [%]0.033
MgO [%]1.96
CaO [%]0.58
K2O [%]4.38
P2O5 [%]0.207
S [%]0.027
SUM [%]99.2
As [ppm]0.4
Ba [ppm]756
Br [ppm]32.6
Ce [ppm]16
Co [ppm]3.8
Cr [ppm]8.3
Cu [ppm]4.5
F [%]0.21
Ga [ppm]19.8
Ge [ppm]1.3
La [ppm]2.5
Mo [ppm]1.7
Nb [ppm]14.6