Analüüs (XRF) proovist 77668
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Sügavus 837.2
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
LOI_920 [%]9.84
SiO2 [%]51.74
TiO2 [%]0.626
Al2O3 [%]31.2
Fe2O3 [%]2.19
MnO [%]0.002
MgO [%]1.27
CaO [%]0.45
K2O [%]2.32
P2O5 [%]0.048
S [%]0.042
SUM [%]99.7
As [ppm]1.2
Ba [ppm]162
Br [ppm]70.8
Ce [ppm]229
Co [ppm]6.6
Cr [ppm]11.7
Cu [ppm]2
F [%]0.23
Ga [ppm]17.4
Ge [ppm]0
La [ppm]71.3
Mo [ppm]3.2
Nb [ppm]51.7