Analüüs (XRF) proovist 77668
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Sügavus 837.2
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
LOI_920 [%]9.84
SiO2 [%]46.73
TiO2 [%]0.62
Al2O3 [%]31.41
Fe2O3 [%]1.91
MnO [%]0.004
MgO [%]1.37
CaO [%]0.45
Na2O [%]2.64
K2O [%]2.32
P2O5 [%]0.072
Cl [%]1.42
S [%]0.04
SUM [%]98.8
As [ppm]5.2
Ba [ppm]189
Bi [ppm]<8
Br [ppm]29.3
Ce [ppm]259
Cr [ppm]5.3
Cu [ppm]<100
Ga [ppm]15.8
La [ppm]90
Mo [ppm]-7.8
Nb [ppm]50