Analüüs (XRF) proovist 77665
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Sügavus 837.7
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
SiO2 [%]46.35
TiO2 [%]0.601
Al2O3 [%]26.21
Fe2O3 [%]7.14
MnO [%]0.008
MgO [%]1.96
CaO [%]0.69
Na2O [%]3.24
K2O [%]4.05
P2O5 [%]0.078
Cl [%]2.622
S [%]0.082
SUM [%]93
As [ppm]2
Ba [ppm]174
Br [ppm]92.3
Ce [ppm]46
Co [ppm]6.5
Cr [ppm]55.7
Cu [ppm]479.6
F [%]0.12
Ga [ppm]16.5
Ge [ppm]-1.7
La [ppm]9.4
Mo [ppm]3