Analüüs (XRF) proovist 77658
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Sügavus 840.55
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
LOI_920 [%]5.03
SiO2 [%]57.21
TiO2 [%]0.91
Al2O3 [%]18.54
Fe2O3 [%]6.94
MnO [%]0.039
MgO [%]3.83
CaO [%]0.9
Na2O [%]1.18
K2O [%]4.91
P2O5 [%]0.097
Cl [%]0.25
S [%]0.05
SUM [%]99.9
As [ppm]3
Ba [ppm]360
Bi [ppm]<8
Br [ppm]14.5
Ce [ppm]95
Cr [ppm]109.8
Cu [ppm]<100
Ga [ppm]21.4
La [ppm]67
Mo [ppm]-3.2
Nb [ppm]19.3