Analüüs (XRF) proovist 77655
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Sügavus 838.4
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
LOI_920 [%]7.55
SiO2 [%]46.33
TiO2 [%]0.46
Al2O3 [%]25.47
Fe2O3 [%]6.29
MnO [%]0.008
MgO [%]1.83
CaO [%]0.59
Na2O [%]3.74
K2O [%]3.81
P2O5 [%]0.082
Cl [%]2.19
S [%]0.1
SUM [%]98.5
As [ppm]4.8
Ba [ppm]149
Bi [ppm]<8
Br [ppm]29.6
Ce [ppm]38
Cr [ppm]41.4
Cu [ppm]483
Ga [ppm]14.9
La [ppm]28
Mo [ppm]-4.6
Nb [ppm]37.1