Analüüs (XRF) proovist 77654
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Sügavus 842
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
LOI_920 [%]9.7
SiO2 [%]45.2
TiO2 [%]0.74
Al2O3 [%]32.39
Fe2O3 [%]6.1
MnO [%]0.014
MgO [%]1.46
CaO [%]0.8
Na2O [%]0.9
K2O [%]1.86
P2O5 [%]0.255
Cl [%]0.21
S [%]1.64
SUM [%]101.3
As [ppm]33.3
Ba [ppm]182
Bi [ppm]<8
Br [ppm]15.5
Ce [ppm]143
Cr [ppm]9.4
Cu [ppm]<100
Ga [ppm]16.7
La [ppm]45
Mo [ppm]-2
Nb [ppm]25.9