Analüüs (XRF) proovist 77647
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Sügavus 845.6
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
LOI_920 [%]7
SiO2 [%]51
TiO2 [%]0.36
Al2O3 [%]26.89
Fe2O3 [%]5.55
MnO [%]0.016
MgO [%]2.2
CaO [%]0.41
Na2O [%]1.11
K2O [%]4.7
P2O5 [%]0.052
Cl [%]0.36
S [%]0.06
SUM [%]99.7
As [ppm]4.8
Ba [ppm]280
Bi [ppm]<8
Br [ppm]16.7
Ce [ppm]12
Cr [ppm]8.3
Cu [ppm]481
Ga [ppm]21.4
La [ppm]4
Mo [ppm]-2.1
Nb [ppm]14.2