Analüüs (XRF) proovist 77647
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Sügavus 845.6
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
LOI_920 [%]7.37
SiO2 [%]50.91
TiO2 [%]0.74
Al2O3 [%]29.28
Fe2O3 [%]2.63
MnO [%]0.032
MgO [%]2.02
CaO [%]0.6
Na2O [%]0.87
K2O [%]4.33
P2O5 [%]0.234
Cl [%]0.33
S [%]0.02
SUM [%]99.4
As [ppm]5.6
Ba [ppm]696
Bi [ppm]<8
Br [ppm]14.4
Ce [ppm]10
Cr [ppm]5.7
Cu [ppm]<100
Ga [ppm]20.1
La [ppm]18
Mo [ppm]-2.9
Nb [ppm]17.5