Analüüs (XRF) proovist Es-17
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Stratigraafia
Litostratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
LOI_920 [%]37.7
SiO2 [%]9.91
TiO2 [%]0.09
Al2O3 [%]2.34
Fe2O3 [%]0.82
MnO [%]0.03
MgO [%]5.27
CaO [%]40.67
K2O [%]1.6
P2O5 [%]0.02
S [%]0.18
SUM [%]98.5
Ba [ppm]72