Analüüs (XRF) proovist Es-16
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
LOI_920 [%]42.52
SiO2 [%]4.62
TiO2 [%]0.074
Al2O3 [%]2.4
Fe2O3 [%]3.4
MnO [%]0.274
MgO [%]15.8
CaO [%]28.51
Na2O [%]0.01
K2O [%]0.39
P2O5 [%]0.219
Cl [%]0.045
S [%]0.09
SUM [%]98.3
As [ppm]-1.5
Ba [ppm]21
Br [ppm]9.1
Ce [ppm]31
Co [ppm]1.4
Cr [ppm]19.7
Cu [ppm]2.3
F [%]0.18
Ga [ppm]4.2
Ge [ppm]-1
La [ppm]3.7