Analüüs (XRF) proovist Es-16
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
LOI_920 [%]42.52
SiO2 [%]5.59
TiO2 [%]0.086
Al2O3 [%]2.83
Fe2O3 [%]3.27
MnO [%]0.268
MgO [%]14.72
CaO [%]28.11
Na2O [%]0.04
K2O [%]0.45
P2O5 [%]0.256
Cl [%]0.036
S [%]0.077
SUM [%]98.2
As [ppm]1.2
Ba [ppm]2
Br [ppm]7.8
Ce [ppm]9
Co [ppm]0.2
Cr [ppm]11.4
Cu [ppm]2.9
F [%]0.18
Ga [ppm]5.5
Ge [ppm]-1.2
La [ppm]19.8