Analüüs (Immersioonimeetod (mineraloogia)) proovist 140607
Üldinfo
Metoodika Immersioonimeetod (mineraloogia)
Isik/asutus Jürgenson, Erika
Proovi nr
Lokaliteet
Sügavus 320.3
Süg. kuni 320.38
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2017-06-19
Kirje muudetud 2017-06-19