Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Orviku, K., 1961 (toim)

ViideOrviku, Karl (toim), 1961: Geoloogiline kogumik. Eesti NSV TA Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 1-124.
Autor(id)Orviku, Karl (toim)
Aasta1961
PealkiriGeoloogiline kogumik
Allika tüüpraamat (tervik)
KirjastusEesti NSV TA Loodusuurijate Selts
Kirjastuse asukohtTartu
Leheküljed1-124
Keeleesti
Kirje ID15244
Sisestatud, muudetud2019-12-16T09:17:06Z | 2020-06-04T10:33:12Z

Sisaldab artikleid:

Möls, E.Eesti aluspõhja lõhede geneesist5-15
Orviku, KarlDiskontinuiteedipinnad Volhovi ja Kunda lademes16-25
Jürgenson, E.Raikküla lademe karbonaatsete kivimite tekstuurid ja struktuurid settimistingimuste kajastajatena26-35
Teder, H.Karbonaatkivimite termoluminestsentsi ja litoloogiliste tunnuste vahelisest seosest36-42
Männil, RalfKunda lademe faunast ja paleoökoloogiast avamuse loodeosas43-48
Kaljo, D.Eesti NSV ordoviitsiumi ja ländoveri rugooside stratigraafilisest tähtsusest49-56
Orviku, KarlAntropogeeni (kvaternaari) stratigraafia ja paleogeograafia küsimusi Eestis57-69
Rähni, E.Viimase mandrijää taganemisest Põhja-Eestist70-83
Lõokene, E.Mandrijää servamoodustistest, fluvioglatsiaalsetest setetest ja mandrijää taandumisest Sakala kõrgustiku põhja- ja keskosas84-105
Heinsalu, Ü.Karsti arengutingimustest Eestis106-115
Orviku, L.Õietolmuanalüüsi rakendamine holotseensete luuleidude vanuse määramisel116-122