Eesti maapõue teavikute register

Veebirakendus valmib 2020. a lõpuks, seni saab kasutada portaali osalist funktsionaalsust.


Infot Eesti geoloogia ja maavarade kohta leiab inglisekeelsest raamatust Raukas & Teedumäe (eds), 1997: Geology and Mineral Resources of Estonia

Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Virtuaalne kirjanduse kogumik

TTÜ lõputööd

Koostas(id): , 2020

Kogumiku kirjandus (3)

Kõiv, L., 2011: Süsiniku isotoopkoostise pindalalised variatsioonid Balti paleobasseinis Sandby eal (Ülem-Ordoviitsium) [Magistritöö. Juhendajad: O. Hints ja T. Martma]. TTÜ Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 1-57.

Kukk, R., 2014: Kesk-Ordoviitsiumi konodondid Aseri paemurrus, Kirde-Eestis: taksonoomia, levik ja biostratigraafia [Magistritöö. Juhendajad: O. Hints ja V. Viira]. TTÜ Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 1-60.

Uffert, A., 2018: Vara-Katy (Ordoviitsium) sarvkorallid Vasalemma karjääris Loode-Eestis [Bakalaureusetöö. Juhendaja: U. Toom]. Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Geoloogia instituut, Tallinn, p. 1-35.