Eesti maapõue teavikute register

Veebirakendus valmib 2020. a lõpuks, seni saab kasutada portaali osalist funktsionaalsust.


Infot Eesti geoloogia ja maavarade kohta leiab inglisekeelsest raamatust Raukas & Teedumäe (eds), 1997: Geology and Mineral Resources of Estonia

Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Viimati lisatud/muudetud (kokku 12389)

Aruküla, H., Lüütre, E., 1987: Prognozirovanie geometrii massiva gornyh porod, zapasov i kačestva fosforitnoj rudy učastka Kabala Rakvereskogo mestoroždeniâ. Transactions of Tallinn Technical University, 635. Tallinna polütehniline Instituut, Tallinn, p. 54-59.

Barkla, H., 1935: The drumlins of Türi (Estonia). Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 42, 1-2, 1-7.

Aasamäe, E., Veiderma, M., 1969: About influence of impurities on decomposition of phosphorite in phosphoric acid. Transactions of Tallinn Technical University, 283. Tallinna Polütehniline Instituut, Tallinn, p. 77-88.

Orviku, Karl, 1934: Sõrve. Loodus ja inimene. Eesti, VI. Saaremaa, Tartu, p. 62-90.

Orviku, Karl, 1934: Anseküla pinnaehitus. Eesti VI. Saaremaa. Eesti Kirjanduse Selts, Tartu, p. 375-383.

Luha, A., 1930: Über Ergebnisse stratigraphischer Untersuchungen im Gebiete der Saaremaa-(Ösel-) Schichten in Eesti (Unterösel und Eurypterusschichten). Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 22, 1-18.

Grewingk, C., 1874: Ueber Eisschiebungen am Wörzjärw - See in Livland. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, Erste Seri, 5, 1-24.

Laitakari, I., Rämö, T., Suominen, V., Niin, M., Stepanov, K., Amantov, A., 1996: Subjotnian: Rapakivi granites and related rocks in the surroundings of the Gulf of Finland. Geological Survey of Finland. Special Paper, 21, 59-97.

Kupffer, A., 1870: Ueber die chemische Constitution der baltisch-silurischen Schichten. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 5, 1, 69-196.

Kuppfer, A., 1870: Über Dictyonemaschiefer. Archiv für Naturkunde des Livlands, Estlands und Kurlands, 1, Tartu, p. 69-194.

Kumari, E., 1972: Ahja jõe ürgorg, p. 961-.

Kumari, E., 1960: Tilleorg. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 48-49.

Kumari, E., 1960: Ahja jõe ürgorg. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 42-47.

Kraus, E., Meyer, R., Wegener, A., 1928: Untersuchungen über den Krater von Sall auf Ösel. Gerlands Beiträge zur Geophysik, 20, 312-378.

Vaasma, T., 2010: Grain-size analysis of lake sediments: research methods and applications [Doktoritöö. Juhendaja: J.-M. Punning]. Tallinn University Dissertations on Natural Sciences, 21. Tallinna Ülikool, Tallinn, p. 1-130.

Kimmel, K., Rajamäe, R., Sakson, M., 1996: The Holocene development of Tondi mire, Northern Estonia: pollen, diatom and chronological studies. PACT 51, 51, p. 85-102.

Kimmel, K., 1994: Holotseeni setete stratigraafia ja taimkatte arengu seaduspärasused Peipsi nõo edelaosas. Eesti TA Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 1-72.

Gudelis, V., Königsson, L.-K. (eds), 1979: The Quaternary History of the Baltic. Acta Universitatis Upsaliensis. University of Uppsala, Uppsala, p. 1-279.

Kask, J., Heinsalu, A., Ramst, R., 1991: Järvesetete kasutamise võimalikkusest ravimudana. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond: vabariikliku geograafia-alase nõupidamise materjalid Tallinnas, 4.-5. aprillil 1991. a. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 48-53.

Kask, J., 1993: Pilk geoloogilisse minevikku. Eesti Loodus, 4, 136-137.