Eesti maapõue teavikute register

Veebirakendus valmib 2020. a lõpuks, seni saab kasutada portaali osalist funktsionaalsust.


Infot Eesti geoloogia ja maavarade kohta leiab inglisekeelsest raamatust Raukas & Teedumäe (eds), 1997: Geology and Mineral Resources of Estonia

Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Virtuaalne kirjanduse kogumik

Olle Hintsi bibliograafia

Koostas(id): Hints, O., 2020

Kogumiku kirjandus (147)

Antonovitš, L., Nestor, V., Nõlvak, J., Bauert, G., Hints, O., Kiipli, T., 2015: A CONOP9 quantitative stratigraphic model of Baltic Ordovician and Silurian chitinozoan distribution and K-bentonites. The Ordovician Exposed: Short Papers and Abstracts for the 12th International Symposium on the Ordovician System. Stratigraphy, 12, p. 91-92.

Bauert, H., Hints, O., Bauert, G., Nõlvak, J., Ainsaar, L., Martma, T., 2017: The Guttenberg carbon isotope excursion (GICE; Ordovician) in Estonia. In: Żylińska, A. (ed.). 10th Baltic Stratigraphical Conference. Checiny 12-14 September 2017. Abstracts and Field Guide. University of Warsaw, Warszawa, p. 13-14.

Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (eds), 2014: 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. Abstracts and Field Guide, Tartu, p. 1-202.

Bowman, C., Young, S., Kaljo, D., Eriksson, M., Them, T., Martma, T., Hints, O., Owens, J., 2018: Thallium Isotopic Evidence for Widespread Oceanic Anoxia Associated with the Late Silurian Lau Extinction Event. Goldschmidt Abstracts: Goldschmidt 2018, Boston, 12-17 August 2018. Geochemical Society and the European Association of Geochemistry, p. 1-1.

Delabroye, A., Vecoli, M., Hints, O., Servais, T., 2011: Acritarchs from the Ordovician–Silurian boundary beds of the Valga-10 drill core, southern Estonia (Baltica) and their stratigraphical and palaeobiogeographical implications. Palynology, 35, 1, 4-45. https://doi.org/10.1080/01916122.2010.491639

Eriksson, M., Hints, O., 2004: Ordovician jawed polychaetes and their diversification. Eight International Polychaete Conference. 5-9 July 2004. Program & Abstracts. University of Madrid, Madrid, p. 66-66.

Eriksson, M. E., Hints, O., 2009: Vagrant benthos (Annelida; Polychaeta) associated with Upper Ordovician carbonate mud-mounds of subsurface Gotland, Sweden. Geological Magazine, 146, 3, 451-462. https://doi.org/10.1017/S0016756809005962

Eriksson, M. E., Hints, O., 2006: The Polychaeta and the Great Ordovician Biodiversification Event. International Networking for Young Scientists. Workshop on Biodiversity: perspectives from deep time 22-24 March 2006. Swedish Museum of Natural History, Stockholm, p. 15.

Eriksson, M. E., Hints, O., 2004: Diversity trends of Ordovician jawed polychaetes. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004 Conference Materials. Tartu University Press, Tartu, p. 29-30.

Eriksson, M. E., Hints, O., Bergman, C. F., 2012: Kingnites diamondi gen. et sp. nov., an exceptionally large Silurian paulinitid (Annelida; Polychaeta) from shallow marine settings of Baltoscandia. GFF, 134, 3, 217-224. https://doi.org/10.1080/11035897.2012.704066

Eriksson, M. E., Hints, O., Paxton, H., Tonarová, P., 2013: Chapter 18 Ordovician and Silurian polychaete diversity and biogeography. In: Harper, D. A. T., Servais, T. (ed.). Early Palaeozoic Biogeography and Palaeogeography. Eds: Harper, D. A. T. & Servais, T.. Geological Society, London, Memoirs, 38. The Geological Society of London, London, p. 265-272. https://doi.org/10.1144/M38.18

Eriksson, M. E., Lindskog, A., Servais, T., Hints, O., Tonarová, P., 2016: Darriwilian (Middle Ordovician) worms of southern Sweden. GFF, 138, 4, 502-509. https://doi.org/10.1080/11035897.2016.1181102

Eriksson, M., Jeppsson, L., Bergman, C. F., Hints, O., 2000: Paranomenclature and the rules of Zooloogical Nomenclature - with examples from fossil polychaete jaws (scolecodonts). Micropaleontology, 46, 2, 186-188. https://doi.org/10.2113/46.2.186

Hints, L., Harris, M. T., Hints, O., Lääts, J., Nõlvak, J., Oraspõld, A., 2007: The Vormsi Stage in the East Baltic: depositional sequence, facies and faunal differentiation. In: Ebbestad, J. O. R., Wickström, L. M., Högströmm, A. E. S. (ed.). WOGOGOB 2007. Field guide and Abstracts. SGU, p. 92-93.

Hints, L., Hints, O., Kaljo, D., Kiipli, T., Männik, P., Nõlvak, J., Pärnaste, H., 2010: Hirnantian (latest Ordovician) bio- and chemostratigraphy of the Stirnas-18 core, western Latvia. Estonian Journal of Earth Sciences, 59, 1, 1-24. https://doi.org/10.3176/earth.2010.1.01

Hints, L., Hints, O., Nemliher, R., Nõlvak, J., 2007: Hulterstad brachiopods and associated faunas in the Vormsi Stage (Upper Ordovician, Katian) of the Lelle core, Central Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 56, 3, 131-142.

Hints, L., Männik, P., Hints, O., Hints, R., 2008: Discovery of the Ordovician Kinnekulle K-bentonite at the Põõsaspea cliff, NW Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 3, 192-196. https://doi.org/10.3176/earth.2008.3.07

Hints, O., 2019: Loodusteaduslikud kollektsioonid Eestis. Eesti Loodus, 1, 12-19.

Hints, O., 2018: Towards a better understanding of the Palaeozoic world. Estonian Journal of Earth Sciences, 67, 4, 226-227. https://doi.org/10.3176/earth.2018.22

Hints, O., 2018: E-maapõue visioon. In: Tinn, O., Kungla, K., Sarv, K., Põldsaar, K., Nirgi, T. (ed.). Maapõuevisioon. Schola Geologica XIV. Eesti Looduseuurijate Selts, Tartu, p. 30−38.

Hints, O., 2014: Stop A1: Pakerort and Uuga cliffs on the Pakri Peninsula. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 133-137.

Hints, O., 2014: Stop A8: Saka-Ontika Klint. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 159-160.

Hints, O., 2014: Stop B3: Päri outcrop. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 180-182.

Hints, O., 2008: Kaljoprion - a new enigmatic jawed polychaete genus from the Upper Ordovician of Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 4, 256-259. https://doi.org/10.3176/earth.2008.4.05

Hints, O., 2005: Scolecodonts. In: Dronov, A., Tolmacheva, T., Raevskaya, E., Nestell, M. (ed.). 6th Baltic Stratigraphical Conference. Cambrian and Ordovician of St. Petersburg Region. Guidebook of the pre-conference field trip. St. Petersburg State University, VSEGEI, St. Petersburg, p. 31-32.

Ainsaar, L., Meidla, T., Hints, O., 2019: Carbon isotopic compostion of Ordovician carbonates in Baltoscandia: shallow marine facies shifting the δ13Ccarb values in different ways. In: Obut, O.T., Sennikov, N.V., Kipriyanova, T.P. (ed.). 13th International Symposium on the Ordovician System: Contributions of International Symposium. Novosibirsk, Russia (July 19-22, 2019). Publishing House of SB RAS, Novosibirsk, p. 7-8.

Benayoun, E., Young, S. A., Owens, J. D., Eriksson, M., Hints, O., Martma, T., 2017: Expansion of anoxia/euxinia as driver for early Silurian extinction events: new sedimentary and geochemical proxy data from Baltica. Geological Society of America, Abstracts with Programs, 49. Geological Society of America.

Benayoun, E., Young, S., Hints, O., Martma, T., Owens, J. D., 2019: Paleoredox changes associated with early Silurian extinction events: new geochemical evidence from Baltoscandia. Geological Society of America, Abstracts with Programs, 51, p. 29-2. https://doi.org/10.1130/abs/2019SE-327066

Bowman, C. N., Young, S. A., Kaljo, D., Eriksson, M. E., Them, T. R., Hints, O., Martma, T., Owens, J. D., 2019: Linking the progressive expansion of reducing conditions to a stepwise mass extinction event in the late Silurian oceans. Geology, 47, 10, 968-972. https://doi.org/10.1130/G46571.1

Delabroye, A., Vecoli, M., Hints, O., Servais, T., 2010: Hirnantian acritarchs from Anticosti, Canada (Laurentia) and Valga, Estonia (Baltica): biostratigraphic implications. Third International Palaeontological Congress. Programme and Abstracts, London, p. 140-140.

Dronov, A., Kaljo, D., Meidla, T., Ainsaar, L., Einasto, R., Hints, L., Hints, O., Nestor, H., Nõlvak, J., Rubel, M., Saadre, T., Tinn, O, Tolmacheva, T., 2005: Sea-level curve for the Ordovician of Baltoscandia: contradictions, problems and approaches. In: Koren’, T., Evdokimova, I., Tolmachova, T. (ed.). The Sixth Baltic Stratigraphical Conference, St Petersburg, Russia. A.P. Karpinsky All-Russian Geological Research Institute, St. Petersburg, p. 24-26.

Eriksson, M. E., Hints, O., 2009: Early Palaeozoic polychaete diversity and biogeography. In: Harper, D. A. T. & McCorry, M. (ed.). Absolutely final meeting of IGCP 503: Ordovician palaeogeography and palaeoclimate Copenhagen 2009. Abstracts. Geological Museum, Natural History Museum of Denmark, University of Copenhagen, Copenhagen, p. 24-25.

Hints, O., 1996: Jawed Polychaetes in the Upper Viruan of North Estonian Confacies Belt. BSc Thesis. Supervisor: Tõnu Meidla. Tartu University, Tartu, p. 1-100.

Hints, O., 1996: Scolecodonts and stratigraphy: an example from upper Middle Ordovician of North Estonia. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 28-28.

Hints, O., 1997: Organic microfossils from the Kinnekulle K-bentonite in North Estonia. In: Koren, T. (ed.). WOGOGOB-97. Meeting of Working Group on Ordovician Geology of Baltoscandia. Abstracts. VSEGEI, St. Petersburg, p. 27-28.

Hints, O., 1998: Harjuan (Late Ordovician) eunicid polychaetes of Estonia. MSc Thesis. Tartu University, Tartu, p. 1-104.

Hints, O., 1998: Revision of the Ordovician and Silurian ramphoprionid polychaetes from Severnaya Zemlya, Russian Arctic. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 47, 2, 77-85.

Hints, O., 1998: Late Viruan (Ordovician) polychaete jaws from North Estonia and the St. Petersburg Region. Acta Palaeontologica Polonica, 43, 3, 471-516.

Hints, O., 1999: Ordovician scolecodonts of the East Baltic and surrounding areas - an overview. Acta Universitatis Carolinae. Geologica, 43, 317-320.

Hints, O., 1999: Two new polychaete families from the Upper Ordovician of Estonia. Palaeontology, 42, 5, 897-906. https://doi.org/10.1111/1475-4983.00101

Hints, O., 2000: Ordovician eunicid polychaetes of Estonia and surrounding areas: review of their distribution and diversification. Review of Palaeobotany and Palynology, 113, 1-3, 41-55. https://doi.org/10.1016/S0034-6667(00)00051-8

Hints, O., 2001: Distribution of scolecodonts. In: Põldvere, Anne (ed.). Valga (10) drill core. Estonian Geological Sections, 3. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 12-14.

Hints, O., 2001: Diversity pattern of Ordovician jawed polychaetes. IGCP 410: The Great Ordovician Biodiversification Event. Riverside, CA, June 22–24, 2001. PaleoBios, 21, p. 6-6.

Hints, O., 2002: Ordovician scolecodonts of Estonia and neighbouring areas: taxonomy, distribution, palaeoecology, and application. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, B13. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-133.

Hints, O., 2004: Stop 1. Pääsküla Hillock. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004. Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 115-116.

Hints, O., 2004: Discovery of Lower Ordovician scolecodonts from Baltica. Abstracts of XI International Palynological Congress, Spain, University of Granada: July 4-9, 2004, 14, p. 420-421.

Hints, O., 2006: Milline on Eesti loodusteaduslike kogude hetkeolukord?. Eesti Loodus, 12, 11-11.

Hints, O., 2008: Mida on andnud kogude riiklik programm?. Eesti Loodus, 12, 21-21.

Hints, O., 2014: Geoloogilised andmed ja nende kättesaadavus Eestis: hetkeseis ja tulevikuperspektiiv. In: Suuroja, K., Põldvere, A. (ed.). XXII Aprillikonverentsi "Geoloogialt ühiskonnale" teesid. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 33–35.

Hints, O., 2016: Avatud teadus. Eesti Teadus 2016. Eesti Teadusagentuur, Tartu, p. 50-51.

Hints, O. (ed.), 2002: Institute of Geology 2001. Institute of Geology at Tallinn University of Technology, Tallinn, p. 1-56.

Hints, O. (ed.), 2002: Institute of Geology 2002. Institute of Geology at Tallinn University of Technology, Tallinn, p. 1-73.

Hints, O. (ed.), 2004: Institute of Geology 2003. Institute of Geology at Tallinn University of Technology, Tallinn, p. 1-80.

Hints, O., Ainsaar, L. (eds), 2004: WOGOGOB-2004. 8th Meeting on the Working Group on the Ordovician Geology of Baltoscandia, May 13–18, 2004, Tallinn and Tartu, Estonia. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004 8th Meeting on the Working Group on the Ordovician Geology of Baltoscandia. Tartu University Press, Tartu, p. 1-141.

Hints, O., Antonovitš, L., Bauert, G., Nestor, V., Nõlvak, J., Tammekänd, M., 2018: CHITDB: a database for documenting and analysing diversification of Ordovician-Silurian chitinozoans in the Baltic region. Lethaia, 51, 2, 218-227. https://doi.org/10.1111/let.12249

Hints, O., Antonovitš, L., Nõlvak, J., Liang, Y., 2018: Assessing the quality of Baltoscandian chitinozoan biozones using quantitative stratigraphy. In: Stigall, A. L., Hembree, D. I., Freeman, R. L. (ed.). Trekking Across the GOBE - From the Cambrian through the Katian. International Geoscience Programme Project 653 Third Annual Meeting, June 3-7, 2018. Program & Abstracts. Ohio University, Athens, Ohio, p. 39.

Hints, O., Bergman, C. F., Märss, T., 2000: Silurian jawed polychaetes from Cornwallis and Baillie-Hamilton islands, Canadian Arctic. In: Antoshkina, A., Malysheva, E., Wilson, M.V.H. (ed.). Pan-Arctic Palaeozoic Tectonics, Evolution of Basins and Faunas. Institute of Geology, Komi Science Centre, Syktyvkar, p. 35-38.

Hints, O., Delabroye, A., Nõlvak, J., Servais, T., Uutela, A., Wallin, Å., 2010: Biodiversity patterns of Ordovician marine microphytoplankton from Baltica: Comparison with other fossil groups and sea-level changes. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 294, p. 161-173. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2009.11.003

Hints, O., Desrochers, A., Tonarova, P., 2015: Late Ordovician jaw-bearing polychaetes from the Vauréal and Ellis Bay formations of western Anticosti, Canada, and their biogeographic significance. In: Melchin, M.J., Jin, J. (ed.). 5th International Symposium on the Silurian System and the 5th Annual Meeting of the IGCP 591 - The Lower to Middle Paleozoic Revolution, Quebeck City, July 8-11, 2015. Institut national de la recherche scientifique, Quebeck City, p. 19-20.

Hints, O., Eriksson, M., 2010: Ordovician polychaeturid polychaetes: Taxonomy, distribution and palaeoecology. Acta Palaeontologica Polonica, 55, 2, 309-320. https://doi.org/10.4202/app.2009.0086

Hints, O., Eriksson, M. E., 2004: Preliminary report on Silurian scolecodonts from Saaremaa Island, Estonia. Abstracts of XI International Palynological Congress, Spain, University of Granada: July 4-9, 2004, 14, p. 421-422.

Hints, O., Eriksson, M. E., 2004: Early diversification of jaw-bearing polychaetes. In: Munnecke, A., Servais, T., Schulbert, C. (ed.). International Symposium on Early Palaeozoic Palaeogeography and Palaeoclimate. September 1-3, 2004, Erlangen, Germany. Erlanger Geologische Abhandlungen, 5. Institut für Geologie der Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, p. 41-41.

Hints, O., Eriksson, M. E., 2007: Diversification and biogeography of scolecodont-bearing polychaetes in the Ordovician. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 254, 1-2, 95-114. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2006.02.029

Hints, O., Eriksson, M. E., 2007: Biogeography of Ordovician and Silurian jaw-bearing polychaetes. Acta Palaeontologica Sinica, 46, Suppl., 181-187.

Hints, O., Eriksson, M., Bergman, C. F., 2000: Ordovician eunicid polychaete faunas of Baltica and Laurentia: affinities and differences. 31st International Geological Congress, Rio de Janeiro - Brazil, August 6-17-2000, Abstracts Volume. [in CD-ROM].

Hints, O., Eriksson, M., Högström, A. E. S., Kraft, P., Lehnert, O., 2004: Chapter 23. Worms, Worm-like and Sclerite-bearing Taxa. In: Webby, B. D., Paris, F., Droser, M. L., Percival, I. G. (ed.). The Great Ordovician Biodiversification Event. Columbia University Press, New York, p. 223-230.

Hints, O., Hints, L., Meidla, T., Sohar, K., 2003: Biotic effects of the Ordovician Kinnekulle ash-fall recorded in northern Estonia. Bulletin of the Geological Society of Denmark, 50, 115-123.

Hints, O., Isakar, M., Hints, R., 2010: Palaeontological collections in Estonia: an example of development of national collection management software. Third International Palaeontological Congress. Programme and Abstracts, London, p. 199-199.

Hints, O., Isakar, M., Põldsaar, K., Talpsep, A., Tint, S., Toom, U., Urtson, K., 2014: Estonian geocollections information system focusing on Early to Mid Paleozoic rock record, fossils and analytical data from Baltoscandia. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 39-39.

Hints, O., Isakar, M., Toom, U., 2019: A National Geoscience Data Platform and its Application in Paleobiodiversity Studies: Experiences from Estonia. Biodiversity Information Science and Standards, 3, 1-3. https://doi.org/10.3897/biss.3.38001

Hints, O., Kaljo, D., Kaptein, K., Martma, T., Munnecke, A., 2017: Variations in carbon isotope composition of microfossils and bulk organic matter from the Middle Ordovician through Wenlock in Estonia. In: Żylińska, A. (ed.). 10th Baltic Stratigraphical Conference. Checiny 12-14 September 2017. Abstracts and Field Guide. University of Warsaw, Faculty of Geology, Warszawa, p. 36-37.

Hints, O., Kaljo, D., Lepland, A., Liiv, M., Martma, T., Ainsaar, L., 2019: Paired organic and carbonate carbon isotope records through the Middle and Upper Ordovician of Estonia. In: Obut, O. T., Sennikov, N. V., Kipriyanova, T. P. (ed.). 13th International Symposium on the Ordovician System: Contributions of International Symposium. Novosibirsk, Russia (July 19-22, 2019). Publishing House of SB RAS, Novosibirsk, p. 75-77.

Hints, O., Kallaste, T., Kiipli, T., 1997: Mineralogy and micropalaeontology of the Kinnekulle altered volcanic ash bed (Ordovician) at Pääsküla, North Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 46, 3, 107-118.

Hints, O., Killing, M., Männik, P., Nestor, V., 2005: Microfossil Frequency Patterns in the Llandovery–Wenlock Boundary Interval of Western Estonia. In: Sheehan, P. M., Servais, T. (ed.). Abstracts for the Second International Symposium of IGCP503 on Ordovician Palaeogeography and Palaeoclimate, 2. Milwaukee Public Museum, Milwaukee, p. 14-15.

Hints, O., Killing, M., Männik, P., Nestor, V., 2005: Frequency patterns of chitinozoans and scolecodonts across the Llandovery-Wenlock boundary interval in the Paatsalu drill core, western Estonia. In: Koren, T., Evdokimova, I., Tolmacheva, T. (ed.). The Sixth Baltic Stratigraphical Conference, August 23-25, St. Petersburg, Russia: Abstracts. VSEGEI, St. Petersburg State University, St. Petersburg, p. 37-40.

Hints, O., Killing, M., Männik, P., Nestor, V., 2006: Frequency patterns of chitinozoans, scolecodonts, and conodonts in the upper Llandovery and lower Wenlock of the Paatsalu core, western Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 55, 2, 128-155.

Hints, O., Lepland, A., Liiv, M., Meidla, T., Ainsaar, L., 2020: Paired carbonate and organic carbon isotope records from the Ordovician of Estonia: Local, regional or global drivers?. In: Rasmussen, C. M. Ø., Stigall, A. L., Nielsen, A. T., Stouge, S., Schovsbo, N. H. (ed.). Zooming in on the GOBE. 2020 Virtual Annual Meeting of IGCP 653. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Rapport, 2020/21. Geological Survey of Denmark and Greenland, Copenhagen, p. 24.

Hints, O., Li, J., Tang, P., Yan, K., 2008: Biogeography of early Paleozoic scolecodont-bearing polychaetes: new data from South China and Tarim. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts and Field Guide. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 24-24.

Hints, O., Martma, T., Männik, P., Nõlvak, J., Põldvere, A., Shen, Y., Viira, V., 2014: New data on Ordovician stable isotope record and conodont biostratigraphy from the Viki reference drill core, Saaremaa Island, western Estonia. GFF, 136, 1, 100-104. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.873989

Hints, O., Nõlvak, J., 1999: Proposal for the lower boundary-stratotype of the Keila Regional Stage (Upper Ordovician). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 48, 3, 158-169.

Hints, O., Nõlvak, J., 2006: Early Ordovician scolecodonts and chitinozoans from Tallinn, North Estonia. Review of Palaeobotany and Palynology, 139, 1-4, 189-209. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2006.01.004

Hints, O., Nõlvak, J., Mens, K., Viira, V., 2004: New palaeontological finds from the Tremadocian of Kadriorg, Tallinn, North Estonia. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004 Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 43-44.

Hints, O., Nõlvak, J., Paluveer, L., Tammekänd, M., 2011: Conventional and CONOP9 approaches to biodiversity of Baltic Ordovician chitinozoans. In: Gutierrez-Marco, J. C., Rabano, I., Garcia-Bellido, D. (ed.). Ordovician of the World. Cuadernos del Museo Geominero, 14. Instituto Geologico y Minero de Espana. Instituto Geologico y Minero de Espana, Madrid, p. 243-249.

Hints, O., Nõlvak, J., Viira, V., 2005: Microfossil dynamics and biostratigraphy in the Uhaku-Kukruse boundary interval (Ordovician) of NE Estonia. In: Koren, T., Evdokimova, I., Tolmacheva, T. (ed.). The Sixth Baltic Stratigraphical Conference, August 23-25, St. Petersburg, Russia: Abstracts. VSEGEI, St. Petersburg State University, St. Petersburg, p. 40-42.

Hints, O., Nõlvak, J., Viira, V., 2007: Age of Estonian kukersite oil shale - Middle or Late Ordovician?. Oil Shale, 24, 4, 527-533.

Hints, O., Paris, F., Al Hajri, S., 2008: Discovery of Late Ordovician scolecodonts from the Qusaiba-1 core hole, Arabian Peninsula, and its palaeobiogeographical implications. 12th International Palynological Congress and 8th International Organisation of Palaeobotany Conference. Aug. 30- Sept. 5, 2008. Abstract Volume. Terra Nostra, 2, p. 117-118.

Hints, O., Paris, F., Al-Hajri, S., 2015: Late Ordovician scolecodonts from the Qusaiba-1 core hole, central Saudi Arabia, and their paleogeographical affinities. Review of Palaeobotany and Palynology, 212, 1, 85-96. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2014.08.013

Hints, O., Tonarová, P., Desrochers, A., 2016: Late Ordovician jaw-bearing polychaetes from Anticosti Island, eastern Canada, and their biogeographic significance. Canadian Journal of Earth Sciences, 53, 7, 731-738. https://doi.org/10.1139/cjes-2015-0222

Hints, O., Tonarová, P., Eriksson, M. E., Rubinstein, C. V., de la Puente, G. S., 2017: Early Middle Ordovician scolecodonts from north-western Argentina and the emergence of labidognath polychaete jaw apparatuses. Palaeontology, 60, 4, 583-593. https://doi.org/10.1111/pala.12303

Hints, O., Viira, V., Nõlvak, J., 2012: Darriwilian (Middle Ordovician) conodont biostratigraphy in NW Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 4, 210-226. https://doi.org/10.3176/earth.2012.4.03

Kaljo, D., Hints, L., Hints, O., Männik, P., Martma, T., Nõlvak, J., 2011: Katian prelude to the Hirnantian (Late Ordovician) mass extinction: a Baltic perspective. Geological Journal, 46, 5, 464-477. https://doi.org/10.1002/gj.1301

Kaljo, D., Hints, L., Hints, O., Martma, T., Nõlvak, J., 1999: Carbon isotope excursions and coeval biotic-environmental changes in the late Caradoc and Ashgill of Estonia. Acta Universitatis Carolinae. Geologica, 43, 1/2, 507-510.

Kiipli, T., Hints, O., Kallaste, T., Kiipli, E., 1999: Authigenic silicate formation from volcanic ash in the Kinnekulle bed (Middle Ordovician, Baltic Region). Euroclay 1999. Conference of the European Clay Groups Association Sept 5-9, 1999. Krakow, Poland, Krakow, p. 100-100.

Killing, M., Hints, O., Männik, P., Nestor, V., 2006: Microfossil dynamics in the upper Llandovery and lower Wenlock of Estonia. In: Bek, J., Brocke, R., Daškova, J., Fatka, O. (ed.). Palaeozoic palynology in space and time. CIMP General Meeting, Sept. 2-6, 2006; Prague, Czech Republic. Institute of Geology, Czech Academy of Science, Prague, p. 31-32.

Kröger, B., Penny, A., Hints, O., 2019: Alpha, beta and gamma diversity controls on Ordovician-Silurian brachiopods of the Baltic Basins. In: Obut, O. T., Sennikov, N. V., Kipriyanova, T. P. (ed.). 13th International Symposium on the Ordovician System: Contributions of International Symposium. Novosibirsk, Russia (July 19-22, 2019). Publishing House of SB RAS, Novosibirsk, p. 107.

Liang, Y., Bernardo, J., Goldman, D., Nõlvak, J., Tang, P., Wang, W., Hints, O., 2019: Morphological variation suggests that chitinozoans may be fossils of individual microorganisms rather than metazoan eggs. Proceedings of the Royal Society, 286, 1908, 1-8. https://doi.org/10.1098/rspb.2019.1270

Liang, Y., Hints, O., Bernardo, J., Goldman, D., Nõlvak, J., Tang, P., Wang, W., 2020: Re-explore the biological affinity of chitinozoans: Evidence from morphological variation and exceptional specimens. In: Rasmussen, C. M. Ø., Stigall, A. L., Nielsen, A. T., Stouge, S., Schovsbo, N. H. (ed.). Zooming in on the GOBE. 2020 Virtual Annual Meeting of IGCP 653. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Rapport, 2020/21. Geological Survey of Denmark and Greenland, Copenhagen, p. 33.

Liang, Y., Hints, O., Luan, X., Tang, P., Nõlvak, J., Zhan, R., 2018: Lower and Middle Ordovician chitinozoans from Honghuayuan, South China: Biodiversity patterns and response to environmental changes. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 500, 95-105. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2018.04.002

Liang, Y., Hints, O., Servais, T., Luan, X.-C., Nõlvak, J., Tang, P., Wu, R.-C., 2019: Palaeoenvironmental and biostratigraphical implications of selected Floian and Dapingian (Ordovician) chitinozoans of the South China Palaeoplate. Lethaia, 52, 2, 220-231. https://doi.org/10.1111/let.12308

Liang, Y., Hints, O., Tang, P., Cai, C., Goldman, D., Nõlvak, J., Tihelka, E., Pang, K., Bernardo, J., Wang, W., 2020: Fossilized reproductive modes reveal a protistan affinity of Chitinozoa. Geology, . https://doi.org/10.1130/G47865.1

Liang, Y., Nõlvak, J., Goldman, D., Hints, O., 2018: Morphological variation of chitinozoans: a case study from the Upper Ordovician Viola Springs Formation, Arbuckle Mountains, Oklahoma, USA. In: Stigall, A. L., Hembree, D. I., Freeman, R. L. (ed.). Trekking Across the GOBE - From the Cambrian through the Katian. International Geoscience Programme Project 653 Third Annual Meeting, June 3-7, 2018. Program & Abstracts. Ohio University, Athens, Ohio, p. 45.

Liang, Y., Nõlvak, J., Hints, O., 2019: Early diversification of chitinozoans on Baltica: new data from northern Estonia and Latvia. In: Obut, O. T., Sennikov, N. V., Kipriyanova, T. P. (ed.). 13th International Symposium on the Ordovician System: Contributions of International Symposium. Novosibirsk, Russia (July 19-22, 2019). Publishing House of SB RAS, Novosibirsk, p. 119-120.

Liang, Y., Wang, G., Servais, T., Wu, R., Nõlvak, J., Hints, O., Wei, X., Gong, F., Yan, G., 2020: Age constraints of the Hungshihyen Formation (Early to Middle Ordovician) on the western margin of the Yangtze Platform, South China: New insights from chitinozoans. Palaeoworld, 29, 1, 66-74. https://doi.org/10.1016/j.palwor.2019.05.008

Makled, W. A., Hints, O., Hosny, A. M., Shahat, W. I., Gentzis, T., 2020: Exotic Devonian palynomorphs from the Sifa-1X well in the Western Desert, Egypt. Palynology, 1-17. https://doi.org/10.1080/01916122.2020.1829726

Männik, P., Maekawa, T., Tanaka, G., Komatsu, T., Siveter, D., Williams, M., Hints, O., Vandenbroucke, T. R. A., 2018: The Ordovician and Silurian conodonts of Japan: Their biostratigraphical and paleobiogeographical significance. Island Arc, 27, 6, e12269. https://doi.org/10.1111/iar.12269

Meidla, T., Ainsaar, L., Hints, L., Hints, O., Martma, T., Nõlvak, J., 1999: The mid-Caradocian biotic and isotopic event in the Ordovician of the East Baltic. Acta Universitatis Carolinae. Geologica, 43, 1/2, 503-506.

Meidla, T., Ainsaar, L., Hints, O., 2014: The Ordovician System in Estonia. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 116-122.

Meidla, T., Dronov, O., Hints, O., Holmer, L., Kaljo, D., Tolmacheva, T., 2007: Filling in the last gap between "golden spikes": "Volkhovian" as a name for the third global stage on the Ordovician System. In: Ebbestad, J. O. R., Wickström, L. M., Högströmm, A. E. S. (ed.). WOGOGOB 2007. Field guide and Abstracts. SGU, p. 98-99.

Mõtus, M.-A. & Hints, O. (eds), 2007: 10th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera. Excursion B2: Lower Paleozoic geology and corals of Estonia. Excursion Guidebook. In: Mõtus, M.-A. & Hints, O. (ed.). 10th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera. Excursion B2: Lower Paleozoic geology and corals of Estonia. Excursion Guidebook. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 1-64.

Nestor, H., Soesoo, A., Linna, A., Hints, O., Nõlvak, J., 2006: Ordoviikkikausi Virossa ja Edelä-Suomessa. Geoguide Baltoscandia, Tallinn, p. 1-32.

Nestor, H., Soesoo, A., Linna, A., Hints, O., Nõlvak, J., 2006: Ordoviitsium Eestis ja Lõuna-Soomes. Geoguide Baltoscandia, Tallinn, p. 1-32.

Nestor, H., Soesoo, A., Linna, A., Hints, O., Nõlvak, J., 2007: The Ordovician in Estonia and southern Finland. Geoguide Baltoscandia, Tallinn, p. 1-32.

Nõlvak, J. Hints, O., Männik, P., Pärnaste, H., 2007: Ordovician time scale in Estonia. Acta Palaeontologica Sinica, 46, Suppl., 351-356.

Nõlvak, J., Hints, O., 2000: Paljandid. In: Raukas, A. (ed.). Loodusmälestised 5. Harjumaa: Paldiski, Pakri poolsaar ja saared. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 15-16.

Nõlvak, J., Hints, O., Männik, P., 2006: Ordovician timescale in Estonia: recent developments. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 55, 2, 95-108.

Nõlvak, J., Liang, Y., Hints, O., 2019: Early diversification of Ordovician chitinozoans on Baltica: New data from the Jägala waterfall section, northern Estonia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 525, 14-24. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.04.002

Paluveer, L., Nestor, V., Hints, O., 2014: Chitinozoan diversity in the East Baltic Silurian: first results of a quantitative stratigraphic approach with CONOP. GFF, 136, 1, 198-202. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.873987

Penny, A. M., Hints, O., Desrochers, A., Kröger, B., 2020: Marine substrate change and biodiversity in the Ordovician. In: Rasmussen, C. M. Ø., Stigall, A. L., Nielsen, A. T., Stouge, S., Schovsbo, N. H. (ed.). Zooming in on the GOBE. 2020 Virtual Annual Meeting of IGCP 653. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Rapport, 2020/21. Geological Survey of Denmark and Greenland, Copenhagen, p. 35.

Popov, L. E., Álvaro, J. J., Holmer, L. E., Bauert, H., Ghobadi Pour, M., Dronov, A. V., Lehnert, O., Hints, O., Männik, P., Zhang, Z., Zhang, Z., 2019: Glendonite occurrences in the Tremadocian of Baltica: first Early Palaeozoic evidence of massive Ikaite precipitation at temperate latitudes. In: Obut, O. T., Sennikov, N. V., Kipriyanova, T. P. (ed.). 13th International Symposium on the Ordovician System: Contributions of International Symposium. Novosibirsk, Russia (July 19-22, 2019). Publishing House of SB RAS, Novosibirsk, p. 161-162.

Popov, L. E., Álvaro, J. J., Holmer, L. E., Bauert, H., Ghobadi Pour, M., Dronov, A. V., Lehnert, O., Hints, O., Männik, P., Zhang, Z., Zhang, Z., 2019: Glendonite occurrences in the Tremadocian of Baltica: first Early Palaeozoic evidence of massive ikaite precipitation at temperate latitudes. Scientific Reports, 9, 1, 1-10. https://doi.org/10.1038/s41598-019-43707-4

Richardson, J. A., Keating, C., Lepland, A., Hints, O., Bradley, A. S., Fike, D. A., 2019: Silurian records of carbon and sulfur cycling from Estonia: The importance of depositional environment on isotopic trends. Earth and Planetary Science Letters, 512, 71-82. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2019.01.055

Rubel, M., Hints, O., Männik, P., Meidla, T., Nestor, V., Sarv, L., Sibul, I., 2007: Lower Silurian biostratigraphy of the Viirelaid core, western Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 56, 4, 193-204. https://doi.org/10.3176/earth.2007.01

Schröer, L., Vandenbroucke, T. R., Hints, O., Steeman, T., Verniers, J., Brett, C. E., Cramer, B. D., McLaughlin, P. I., 2016: A Late Ordovician age for the Whirlpool and Power Glen formations, New York. Canadian Journal of Earth Sciences, 53, 7, 739-747. https://doi.org/10.1139/cjes-2015-0226

Sorci, A., Cirilli, S., Clayton, G., Corrado, S., Hints, O., Goodhue, R., Schito, A., Spina, A., 2020: Palynomorph optical analyses for thermal maturity assessment of Upper Ordovician (Katian-Hirnantian) rocks from Southern Estonia. Marine and Petroleum Geology, 120, 104574. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2020.104574

Suttner, T. J., Hints, O., 2010: Devonian scolecodonts from the Tyrnaueralm, Graz Palaeozoic, Austria. Memoirs of the Association of Australasian Palaeontologists, 39, 139–145.

Täht, K., Ainsaar, L., Hints, O., Soesoo, A., Suuroja, K., Tuuling, I., 2007: North-Estonian Klint – worthy candidate of the UNESCO World Cultural and Natural Heritage List or member of the European Geoparks Network?. In: Edén, P., Wikström, J. (ed.). Geodiversity and Geology for Nature Heritage: ProGEO Northern European Working Group International Conference, Vaasa, Finland, May 20 - May 24, 2007. Abstracts. Geological Survey of Finland, Kokkola, p. 8-8.

Tammekänd, M., Hints, O., Nõlvak, J., 2010: Chitinozoan dynamics and biostratigraphy in the Väo Formation (Darriwilian) of the Uuga Cliff, Pakri Peninsula, NW Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 59, 1, 25-36. https://doi.org/10.3176/earth.2010.1.02

Tonarova, P., Eriksson, M., Hints, O., 2012: A jawed polychaete fauna from the late Ludlow Kozlowskii event interval in the Prague Basin (Czech Republic). Bulletin of Geosciences, 87, 4, 713-732. https://doi.org/10.3140/bull.geosci.1317

Tonarová, P., Hints, O., 2014: Silurian scolecodonts and extinction events. In: Zhan Renbin & Huang Bing (ed.). IGCP 591 Field Workshop 2014, Kunming China, 12-21 August 2014, Extended Summary, p. 168-169.

Tonarová, P., Hints, O., Eriksson, M. E., 2014: Impact of the end-Ordovician mass extinction on polychaetes: new data from the basal Silurian Varbola Formation of Estonia. In: Cerdeño, E. (ed.). Abstract Volume, 4th International Palaeontological congress. The history of life: A view from the Southern Hemisphere, p. 282-282.

Tonarová, P., Hints, O., Eriksson, M. E., 2014: Impact of the Silurian Ireviken Event on polychaete faunas: new insights from the Viki drill core, western Estonia. GFF, 136, 1, 270-274. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.862855

Tonarová, P., Hints, O., Eriksson, M. E., 2015: Latest Ordovician and earliest Silurian jawed polychaetes in the Velise drill core, central Estonia. In: Melchin, M., Jin, J. (ed.). 5th International Symposium on the Silurian System and the 5th Annual Meeting of the IGCP 591 - The Lower to Middle Paleozoic Revolution, Quebec City, July 8-11, 2015, Abstracts, Quebec, Canada, p. 52−53.

Tonarová, P., Hints, O., Königshof, P., Suttner, T. J., Kido, E., Da Silva, A., Pas, D., 2014: Middle Devonian scolecodonts of the Eifel area, Germany. In: Cerdeño, E. (ed.). Abstract Volume, 4th International Palaeontological congress. The history of life: A view from the Southern Hemisphere, Argentina, p. 854-854.

Tonarová, P., Hints, O., Königshof, P., Suttner, T. J., Kido, E., Da Silva, A., Pas, D., 2016: Middle Devonian jawed polychaete fauna from the type Eifel area, western Germany, and its biogeographical and evolutionary affinities. Papers in Palaeontology, 2, 2, 295-310. https://doi.org/10.1002/spp2.1041

Tonarová, P., Vodrážková, S., Ferrová, L., de la Puente, G. S., Hints, O., Frýda, J., Kubajko, M., 2017: Palynology, microfacies and biostratigraphy across the Daleje Event (Lower Devonian, lower to upper Emsian): new insights from the offshore facies of the Prague Basin, Czech Republic. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 97, 3, 419-438. https://doi.org/10.1007/s12549-017-0274-3

Tonarová, P., Vodrážková, S., Hints, O., Männik, P., Kubajko, M., Frýda, J., 2019: Llandovery microfossils and microfacies of the Hýskov section, Prague Basin. Fossil Imprint, 75, 1, 25-43. https://doi.org/10.2478/if-2019-0002

Toom, U., Isakar, M., Hints, O., Madison, A., Vinn, O., 2019: Micro-coprolites inside Ordovician body fossils from Estonia. In: Obut, O. T., Sennikov, N. V., Kipriyanova, T. P. (ed.). 13th International Symposium on the Ordovician System: Contributions of International Symposium. Novosibirsk, Russia (July 19-22, 2019). Publishing House of SB RAS, Novosibirsk, p. 211-214.

Toom, U., Vinn, O., Hints, O., 2017: A review of ichnofossils from Estonian palaeontological collections. In: Żylińska, A. (ed.). 10th Baltic Stratigraphical Conference. Chęciny 12-14 September 2017. Abstracts and Field Guide. University of Warsaw, Faculty of Geology, Warszawa, p. 82-83.

Toom, U., Vinn, O., Hints, O., 2017: Lower Paleozoic bioerosional trace fossils from Estonia, Baltica. In: Zhang, Y., Zhan, R. Fan, J., Muir, L.A. (ed.). The onset of the Great Ordovician Biodiversification Event. Extended Summaries for the IGCP Project 653 Annual Meeting 2017, October 8-12. Yichang, China, p. 169-170.

Toom, U., Vinn, O., Hints, O., 2019: Ordovician and Silurian ichnofossils from carbonate facies in Estonia: A collection-based review. Palaeoworld, 28, 1-2, 123-144. https://doi.org/10.1016/j.palwor.2018.07.001

Toom, U., Vinn, O., Hints, O., 2020: Ordovician Bioerosion Revolution on Baltica. In: Rasmussen, C. M. Ø., Stigall, A. L., Nielsen, A. T., Stouge, S., Schovsbo, N. H. (ed.). Zooming in on the GOBE. 2020 Virtual Annual Meeting of IGCP 653. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Rapport, 2020/21. Geological Survey of Denmark and Greenland, Copenhagen, p. 50.

Vandenbroucke, T. R. A., Hints, O., Williams, M., Wallis, S., Velleman, J., Kurihara, T., Tanaka, G., Komatsu, T., Männik, P., Siveter, D S., de Backer, T., 2019: Chitinozoans and scolecodonts from the Silurian and Devonian of Japan. Island Arc, 28, 3, 1-13. https://doi.org/10.1111/iar.12294

Vecoli, M., Delabroye, A., Spina, A., Hints, O., 2010: Cryptospore assemblages from the Hirnantian of Anticosti Island, Québec, Canada, and from Valga-10 borehole, Estonia: palaeophytogeographic and palaeoclimatic implications. Third International Palaeontological Congress. Programme and Abstracts, London, p. 395-395.

Vecoli, M., Delabroye, A., Spina, A., Hints, O., 2011: Cryptospore assemblages from Upper Ordovician (Katian–Hirnantian) strata of Anticosti Island, Québec, Canada, and Estonia: Palaeophytogeographic and palaeoclimatic implications. Review of Palaeobotany and Palynology, 166, 1-2, 76-93. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2011.05.006

Young, S. A., Benayoun, E., Kozik, N. P., Hints, O., Martma, T., Bergström, S. M., Owens, J. D., 2020: Marine redox variability from Baltica during extinction events in the latest Ordovician–early Silurian. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 109792. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2020.109792

Zuykov, M. A., Hints, O., 2001: The Gryazno Formation (Lower Caradoc) in western part of the St. Petersburg Region. In: Harper, D. A. T., Stouge, S. (ed.). WOGOGOB-2001. Abstracts, Copenhagen, p. 31-32.

Zuykov, M. A., Hints, O., Dolgov, O. O., 2000: Paleontologycal characteristic of Kukruse Stage (Middle Ordovician) of Leningrad Region: new data base researching. 11th International Conference of Young Researchers; St Petersburg, Russia; December 2000. Publishers of the St. Petersburg State University, St. Peterburg, p. 772−773.