Eesti maapõue teavikute register

Veebirakendus valmib 2020. a lõpuks, seni saab kasutada portaali osalist funktsionaalsust.


Infot Eesti geoloogia ja maavarade kohta leiab inglisekeelsest raamatust Raukas & Teedumäe (eds), 1997: Geology and Mineral Resources of Estonia

Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Virtuaalne kirjanduse kogumik

Baltika paleokontinendi Ordoviitsiumi ja Siluri kitiinikud

Koostas(id): Hints, O., Antonovitš, L., Nõlvak, J., Nestor, V., 2018

Kogumik koondab kokku Baltika kontinendi Ordoviitsiumi-Siluri kitiinikute kirjanduse.


Kogumiku kirjandus (158)

Amberg, C. E. A., Collart, T., Salenbien, W., Egger, L. M., Munnecke, A., Nielsen, A. T., Monnet, C., Hammer, Ø., Vandenbroucke, T. R. A., 2016: The nature of Ordovician limestone-marl alternations in the Oslo-Asker District (Norway): witnesses of primary glacio-eustasy or diagenetic rhythms?. Scientific Reports, 6, 18787, 1-13. https://doi.org/10.1038/srep18787

Amberg, C. E. A., Vandenbroucke, T. R. A., Nielsen, A. T., Munnecke, A., McLaughlin, P. I., 2017: Chitinozoan biostratigraphy and carbon isotope stratigraphy from the Upper Ordovician Skogerholmen Formation in the Oslo Region. A new perspective for the Hirnantian lower boundary in Baltica. Review of Palaeobotany and Palynology, 246, 109-119. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2017.06.008

Antonovitš, L., Nestor, V., Nõlvak, J., Bauert, G., Hints, O., Kiipli, T., 2015: A CONOP9 quantitative stratigraphic model of Baltic Ordovician and Silurian chitinozoan distribution and K-bentonites. The Ordovician Exposed: Short Papers and Abstracts for the 12th International Symposium on the Ordovician System. Stratigraphy, 12, p. 91-92.

Bauert, G., Nõlvak, J., Bauert, H., 2014: Chitinozoan biostratigraphy in the Haljala Regional Stage, Upper Ordovician: a high-resolution approach from NE Estonia. GFF, 136, 1, 26-29. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.857715

Eisenack, A., 1931: Neue Mikrofossilien des baltischen Silurs. I. Paläontologische Zeitschrift, 13, 1-2, 74-118. https://doi.org/10.1007/BF03043326

Eisenack, A., 1932: Neue Mikrofossilien des baltischen Silurs. II. Paläontologische Zeitschrift, 14, 4, 257-277. https://doi.org/10.1007/BF03042096

Eisenack, A., 1934: Neue Mikrofossilien des baltischen Silurs. III. und neue Mikrofossilien des böhmischen Silurs. I. Paläontologische Zeitschrift, 16, 1-2, 52-76. https://doi.org/10.1007/BF03041667

Eisenack, A., 1938: Neue Mikrofossilien des baltischen Silurs. IV. Paläontologische Zeitschrift, 19, 3-4, 217-243. https://doi.org/10.1007/BF03042242

Eisenack, A., 1955: Neue Chitinozoen aus dem Silur des Baltikums und dem Devon der Eifel. Senckenbergiana Lethaia, 36, 311-319.

Eisenack, A., 1955: Chitinozoen, Hystrichosphären und andere Microfossilien aus dem Beyrichia- Kalk. Senckenbergiana Lethaia, 36, 1/2, 157 -188.

Eisenack, A., 1958: Mikrofossilien aus dem Ordovizium des Baltikums. 1. Markasitschicht, Dictyonema-Schiefer, Glaukonitsand, Glaukonitkalk. Senckenbergiana Lethaia, 39, 5/6, 389-405.

Eisenack, A., 1959: Neotypen baltischer Silur-Chitinozoen und neue Arten. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen, 108, 1, 1-20.

Eisenack, A., 1962: Neue problematische Mikrofossilien. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen, 114, 135-141.

Eisenack, A., 1962: Neotypen baltischer Silur-Chitinozoen und neue Arten. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen, 114, 291-316.

Eisenack, A., 1964: Mikrofossilien aus dem Silur Gotlands. Chitinozoen. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen, 120, 3, 308-342.

Eisenack, A., 1965: Die Mikrofauna der Ostseekalke Chitinozoen. 1. Chitinozoen, Hystrichosphären. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen, 120, 308-342.

Eisenack, A., 1968: Über Chitinozoen des baltischen Gebietes. Palaeontographica, Abt A, 131, 137-198.

Eisenack, A., 1968: Microfossilien eines Geschiebes der Borkholmer Stufe, baltisches Ordovizium, F2. Mitt. Geol. Staatinst. Hamburg, 37, 81-94.

Eisenack, A., 1970: Mikrofossilien aus dem Silur Estlands und der Insel Ösel. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, 92, 302-322. https://doi.org/10.1080/11035897.1970.9626410

Eisenack, A., 1971: Weitere Mikrofossilien aus dem Beyrichienkalk (Silur). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Monatshefte, 8, 449-460.

Eisenack, A., 1972: Beiträge zur Chitinozoen-Forschung. Palaeontographica, Abt A, 140, 117-130.

Eisenack, A., 1972: Chitinozoen und andere Mikrofossilien aus der Bohrung Leba, Pommern. Palaeontographica, A, 139, 64-87.

Eisenack, A., 1976: Mikrofossilien aus dem Vaginatenkalk von Hälludden, Öland. Palaeontographica, Abt A, 154, 181-203.

Goldman, D., Nõlvak, J., Maletz, J., 2015: Middle to Late Ordovician graptolite and chitinozoan biostratigraphy of the Kandava-25 drill core in western Latvia. GFF, 137, 3, 197-211. https://doi.org/10.1080/11035897.2015.1021375

Grahn, Y., 1978: Chitinozoan stratigraphy and palaeoecology at the Ordovician–Silurian boundary in Skåne, southernmost Sweden. Sveriges Geologiska Undersökning, Serie: C, 744, 1-16.

Grahn, Y., 1980: Early Ordovician Chitinozoa from Öland. Sveriges Geologiska Undersökning, Serie: C, 775, 1-41.

Grahn, Y., 1981: Middle Ordovician Chitinozoans from Öland. Sveriges Geologiska Undersökning, 784, 1-51.

Grahn, Y., 1981: Ordovician chitinozoa from the Stora Asbotorp Boring in Vastergotland South-Central Sweden. Sveriges Geologiska Undersökning, 75, 8, 1-40.

Grahn, Y., 1982: Chitinozoophoran palaeoecology in the Ordovician of Öland. Sveriges Geologiska Undersökning, 792, 1-17.

Grahn, Y., 1982: Caradocian and Ashgillian Chitinozoa from the subsurface of Gotland. Sveriges Geologiska Undersökning, 788, 1-66.

Grahn, Y., 1984: Ordovician chitinozoa from Tallinn, northern Estonia. Review of Palaeobotany and Palynology, 43, 1-3, 5-31. https://doi.org/10.1016/0034-6667(84)90025-3

Grahn, Y., 1996: Upper Silurian (Upper Wenlock- Lower Pridoli) Chitinozoa and biostratigraphy of Skåne, southern Sweden. GFF, 118, 4, 237-250. https://doi.org/10.1080/11035899609546259

Grahn, Y. Nõlvak, J., 1993: Chitinozoan dating of Ordovician impact events in Sweden and Estonia. A preliminary note. GFF, 115, 3, 263-264. https://doi.org/10.1080/11035899309452758

Grahn, Y., Nõlvak, J., Paris, F., 1996: Precise chitinozoan dating of Ordovician impact events in Baltoscandia. Journal of Micropalaeontology, 15, 21-35.

Grahn, Y., Idil, S., Østvedt, A. M., 1994: Caradocian and ashgillian chitinozoan biostratigraphy of the Oslo‐asker and ringerike districts, Oslo region, Norway. GFF, 116, 3, 147-160. https://doi.org/10.1080/11035899409546178

Grahn, Y., Nõlvak, J., 2007: Ordovician Chitinozoa and biostratigraphy from Skåne and Bornholm, southernmost Scandinavia - an overview and update. Bulletin of Geosciences, 82, 1, 11-26. https://doi.org/10.3140/bull.geosci.2007.01.11

Grahn, Y., Nõlvak, J., 2007: Remarks on older Ordovician Chitinozoa and biostratigraphy of the Oslo Region, southern Norway. GFF, 129, 2, 101-106. https://doi.org/10.1080/11035890701292101

Grahn, Y., Nõlvak, J., 2010: Swedish Ordovician Chitinozoa and biostratigraphy: a review and new data. Palaeontographica, 283, 1-3, 1-71.

Hints, L., Hints, O., Kaljo, D., Kiipli, T., Männik, P., Nõlvak, J., Pärnaste, H., 2010: Hirnantian (latest Ordovician) bio- and chemostratigraphy of the Stirnas-18 core, western Latvia. Estonian Journal of Earth Sciences, 59, 1, 1-24. https://doi.org/10.3176/earth.2010.1.01

Hints, L., Hints, O., Nemliher, R., Nõlvak, J., 2007: Hulterstad brachiopods and associated faunas in the Vormsi Stage (Upper Ordovician, Katian) of the Lelle core, Central Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 56, 3, 131-142.

Hints, L., Paškevičius, J., Martma, T., Männik, P., Nõlvak, J., 2016: Upper Sandbian–lower Katian bio- and chemostratigraphy in the Pajevonys-13 core section, Lithuania. Estonian Journal of Earth Sciences, 65, 2, 85-97. https://doi.org/10.3176/earth.2016.08

Hints, O., Antonovitš, L., Bauert, G., Nestor, V., Nõlvak, J., Tammekänd, M., 2018: CHITDB: a database for documenting and analysing diversification of Ordovician-Silurian chitinozoans in the Baltic region. Lethaia, 51, 2, 218-227. https://doi.org/10.1111/let.12249

Hints, O., Antonovitš, L., Nõlvak, J., Liang, Y., 2018: Assessing the quality of Baltoscandian chitinozoan biozones using quantitative stratigraphy. In: Stigall, A. L., Hembree, D. I., Freeman, R. L. (ed.). Trekking Across the GOBE - From the Cambrian through the Katian. International Geoscience Programme Project 653 Third Annual Meeting, June 3-7, 2018. Program & Abstracts. Ohio University, Athens, Ohio, p. 39.

Hints, O., Killing, M., Männik, P., Nestor, V., 2006: Frequency patterns of chitinozoans, scolecodonts, and conodonts in the upper Llandovery and lower Wenlock of the Paatsalu core, western Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 55, 2, 128-155.

Hints, O., Martma, T., Männik, P., Nõlvak, J., Põldvere, A., Shen, Y., Viira, V., 2014: New data on Ordovician stable isotope record and conodont biostratigraphy from the Viki reference drill core, Saaremaa Island, western Estonia. GFF, 136, 1, 100-104. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.873989

Hints, O., Nõlvak, J., 2006: Early Ordovician scolecodonts and chitinozoans from Tallinn, North Estonia. Review of Palaeobotany and Palynology, 139, 1-4, 189-209. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2006.01.004

Hints, O., Nõlvak, J., Paluveer, L., Tammekänd, M., 2011: Conventional and CONOP9 approaches to biodiversity of Baltic Ordovician chitinozoans. In: Gutierrez-Marco, J. C., Rabano, I., Garcia-Bellido, D. (ed.). Ordovician of the World. Cuadernos del Museo Geominero, 14. Instituto Geologico y Minero de Espana. Instituto Geologico y Minero de Espana, Madrid, p. 243-249.

Hints, O., Nõlvak, J., Viira, V., 2005: Microfossil dynamics and biostratigraphy in the Uhaku-Kukruse boundary interval (Ordovician) of NE Estonia. In: Koren, T., Evdokimova, I., Tolmacheva, T. (ed.). The Sixth Baltic Stratigraphical Conference, August 23-25, St. Petersburg, Russia: Abstracts. VSEGEI, St. Petersburg State University, St. Petersburg, p. 40-42.

Hints, O., Viira, V., Nõlvak, J., 2012: Darriwilian (Middle Ordovician) conodont biostratigraphy in NW Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 4, 210-226. https://doi.org/10.3176/earth.2012.4.03

Kaljo, D. L., Koren’, T. N., Modzalevskaja, T. L., Nestor H. E., Predtechenski, N. N. Einasto, R. E., 1982: Osobennosti silurijskogo osadkonakopleniâ i razvitiâ soobŝest v kraevyh morâh Podolii i Pribaltiki. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. All-Union conference, Tallinn, October 19-22, 1982. Abstracts. Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Geology, Tallinn, p. 39-40.

Kaljo, D., Hints, L., Hints, O., Martma, T., Nõlvak, J., 1999: Carbon isotope excursions and coeval biotic-environmental changes in the late Caradoc and Ashgill of Estonia. Acta Universitatis Carolinae. Geologica, 43, 1/2, 507-510.

Kaljo, D., Hints, L., Männik, P., Nõlvak, J., 2008: The succession of Hirnantian events based on data from Baltica: brachiopods, chitinozoans, conodonts, and carbon isotopes. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 4, 197-218. https://doi.org/10.3176/earth.2008.4.01

Kaljo, D., Hints, L., Martma, T., Nõlvak, J., 2001: Carbon isotope stratigraphy in the latest Ordovician of Estonia. Chemical Geology, 175, 49-59. https://doi.org/10.1016/S0009-2541(00)00363-6

Kaljo, D., Nõlvak, J., Uutela, A., 1995: Ordovician microfossil diversity patterns in the Rapla section, Northern Estonia. In: Cooper, J. D., Droser, M. L., Finney, S. C. (ed.). Ordovician Odyssey: short Papers for tye Seventh International Symposium on the Ordovician System. Book 77, Fullerton, California, p. 415-418.

Kaljo, D., Nõlvak, J., Uutela, A., 1996: More about Ordovician microfossil diversity patterns in the Rapla section, Northern Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 3, 131-148.

Kaljo, D., Viira, V., Klaamann, E., Männil, R., Märss, T., Nestor, V., Nestor H., Rubel, M., Sarv, L., Einasto, R., 1982: Èkologičeskaâ model' silurijskogo bassejna Vostočnoj Pribaltiki. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. All-Union conference, Tallinn, October 19-22, 1982. Abstracts. Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Geology, Tallinn, p. 37-38.

Kaljo, D., Viira, V., Märss, T., Nestor, V., 1986: The nektic, nektobenthic and planktonic communities (fishes, agnathans, conodonts, graptolites, chitinozoans) of the east Baltic Silurian. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. Valgus, Tallinn, p. 127-136.

Killing, M., Hints, O., Männik, P., Nestor, V., 2006: Microfossil dynamics in the upper Llandovery and lower Wenlock of Estonia. In: Bek, J., Brocke, R., Daškova, J., Fatka, O. (ed.). Palaeozoic palynology in space and time. CIMP General Meeting, Sept. 2-6, 2006; Prague, Czech Republic. Institute of Geology, Czech Academy of Science, Prague, p. 31-32.

Kurik, E. J., 1991: Stepen' polnoty biot pribrežno-morskih èkosistem devona. Èkosistemnye perestrojki i èvolûciâ. Tezisy dokladov XXXVII sessii Vsesoûznogo Paleontologičeskogo Obŝestva. S.R. Institute of Geology, Leningrad, p. 41.

Laufeld, S., 1967: Caradocian Chitinozoa from Dalarna, Sweden. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, 89, 275-349.

Laufeld, S., 1971: Chitinozoa and correlation of the Moldova and Restevo beds of Podolia, USSR. Memoirs de Bureau de Recherches Geologique et Minieres, 73, 281-300.

Laufeld, S., 1974: Silurian Chitinozoa from Gotland. Fossils and Strata, 5, p. 1-130.

Laufeld, S., 1977: Paleoecology of Silurian Chitinozoans. First International symposium on palynology, Leon, Spain, p. 23-24.

Liang, Y., Hints, O., Bernardo, J., Goldman, D., Nõlvak, J., Tang, P., Wang, W., 2020: Re-explore the biological affinity of chitinozoans: Evidence from morphological variation and exceptional specimens. In: Rasmussen, C. M. Ø., Stigall, A. L., Nielsen, A. T., Stouge, S., Schovsbo, N. H. (ed.). Zooming in on the GOBE. 2020 Virtual Annual Meeting of IGCP 653. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Rapport, 2020/21. Geological Survey of Denmark and Greenland, Copenhagen, p. 33.

Liang, Y., Hints, O., Tang, P., Cai, C., Goldman, D., Nõlvak, J., Tihelka, E., Pang, K., Bernardo, J., Wang, W., 2020: Fossilized reproductive modes reveal a protistan affinity of Chitinozoa. Geology, . https://doi.org/10.1130/G47865.1

Liang, Y., Nõlvak, J., Hints, O., 2019: Early diversification of chitinozoans on Baltica: new data from northern Estonia and Latvia. In: Obut, O. T., Sennikov, N. V., Kipriyanova, T. P. (ed.). 13th International Symposium on the Ordovician System: Contributions of International Symposium. Novosibirsk, Russia (July 19-22, 2019). Publishing House of SB RAS, Novosibirsk, p. 119-120.

Loydell, D. K., Männik, P., Nestor, V., 2003: Integrated biostratigraphy of the lower Silurian of the Aizpute-41 core, Latvia. Geological Magazine, 140, 2, 205-229. https://doi.org/10.1017/S0016756802007264

Loydell, D. K., Nestor, V., 2005: Integrated graptolite and chitinozoan biostratigraphy of the upper Telychian (Llandovery, Silurian) of the Ventspils D-3 core, Latvia. Geological Magazine, 142, 4, 369-376. https://doi.org/10.1017/S0016756805000531

Männik, P. (ed), 1998: Tartu (453) drillcore. Estonian Geological Sections, 1. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 1-48.

Männik, P., Loydell, D. K., Nestor, V., Nõlvak, J., 2015: Integrated Upper Ordovician–lower Silurian biostratigraphy of the Grötlingbo-1 core section, Sweden. GFF, 137, 3, 226-244. https://doi.org/10.1080/11035897.2015.1042032

Männik, P., Põldvere, A., Nestor, V., Kallaste, T., Kiipli, T., Martma, T., 2014: The Llandovery–Wenlock boundary interval in west-central continental Estonia: an example from the Suigu (S-3) core section. Estonian Journal of Earth Sciences, 63, 1, 1-17. https://doi.org/10.3176/earth.2014.01

Männik, P., Viira, V., 2005: Distribution of conodonts. In: Põldvere, Anne (ed.). Mehikoorma (421) Drill Core. Estonian Geological Sections, 6. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 16-20.

Männil, Ralf, 1970: Acid-resistant microfossils. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 176-179.

Männil, Ralf, 1971: Distribution of selected Ordovician chitinozoan assemblages and species in northern Europe and their stratigraphical evaluation. Memoirs de Bureau de Recherches Geologique et Minieres, 73, 309-311.

Männil, Ralf, 1972: Chitinozoan correlation of the Upper Viruan (Middle Ordovician) rocks of Sweden and the East Baltic area. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 2, 137-142.

Miller, M. A., 1982: The use of chitinozoans for recognition of sedimentary environments. Concepts and examples. Journal of Paleontology, 56, p. 19.

Modliński, Z., Nõlvak, J., Szymanski, B., 2002: Chitinozoan biozonation of the Ordovician succession in the borehole Proniewicze IG 1 (NE Poland). Przeglad Geologiczny, 50, 1, 67-74.

Modliński, Z., Nõlvak, J., Szymanski, B., 2002: Chitinozoan biozonation of the Ordovician succession in the borehole Ketrzyn IG 1 (NE Poland). Przeglad Geologiczny, 50, 12, 1149-1158.

Nestor, H., 1993: Catalogue of Silurian stratigraphical units and stratotypes in Estonia and Latvia. Baltic Stratigraphic Association; Institute of Geology, Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 1-23.

Nestor, H., Nestor, V., 2002: Upper Llandovery to middle Wenlock (Silurian) lithostratigraphy and chitinozoan biostratigraphy in southwestern Estonia and northermost Latvia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 51, 2, 67-87.

Nestor, V., 1976: A microplankton correlation of boring sections of the Raikküla Stage, Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 25, 4, 319-323.

Nestor, V., 1980: New chitinozoan species from the Lower Llandoverian of Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 29, 3, 98-107.

Nestor, V., 1980: Middle Llandoverian Chitinozoans from Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 29, 4, 136-142.

Nestor, V., 1982: Chitinozoan zonal assemblages (Wenlock, Estonia). In: Kaljo, D. L., Klaamann, E. R. (ed.). Silurian assemblages and biozones in the East Baltic region. Valgus, Tallinn, p. 84-96.

Nestor, V., 1982: Correlation of the East Baltic and Gotland Silurian by chitinozoans. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Ecostratigraphy of the East Baltic Silurian. Valgus, Tallinn, p. 89-96.

Nestor, V., 1982: New Wenlockian species of Conochitina from Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 3, 105-111.

Nestor, V., 1982: New chitinozoans of the genera Ancyro-, Gotlando- and Sphaerochitina from the Wenlockian of Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 4, 146-151.

Nestor, V., 1984: Distribution of Chitinozoans in the Late Llandoverian Rumba Formation (Pentamerus Oblongus Beds) of Estonia. Review of Palaeobotany and Palynology, 43, 1-3, 145-153. https://doi.org/10.1016/0034-6667(84)90030-7

Nestor, V., 1984: Distribution of Chitinozoans in the Late Llandoverian Rumba Formation (Pentamerus Oblongus Beds) of Estonia. 6th International Palynological Conference. Abstracts, Calgary.

Nestor, V., 1984: Zonal distribution of chitinozoans in the Wenlockian Jaani Stage of Estonia and the problem of its upper boundary. In: Männil, Ralf, Mens, K. (ed.). Stratigrafiâ drevnepaleozojskih otloženij Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 119-127.

Nestor, V., 1990: Silurian chitinozoans. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Eds: Kaljo, D. & Nestor, H.. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 80-83.

Nestor, V., 1991: On the distribution of aberrant forms of chitinozoans in the Silurian of Estonia and West Latvia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 3, 96-99.

Nestor, V., 1992: Chitinozoan diversity dynamics in the East Baltic Silurian. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 41, 4, 215-224.

Nestor, V., 1993: Chitinozoans at the Llandovery-Wenlock transition in the Jaagarahu core, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 42, 4, 167-175.

Nestor, V., 1994: Early Silurian chitinozoans of Estonia and North Latvia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 1-163.

Nestor, V., 1997: Reflection of Wenlock oceanic episodes and events of the chitinozoan succession of Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 46, 3, 119-126.

Nestor, V., 1998: Chitinozoan biofacies of late early Llandovery (Coronograptus cyphus) age in the East Baltic. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 47, 4, 219-228.

Nestor, V., 1999: Distribution of chitinozoans in the Llandovery of the Oslo region. Bolletino della Societa Paleontologica Italiana, 38, 2-3, 227-238.

Nestor, V., 2005: Chitinozoans of the Margachitina margaritana Biozone and the Llandovery-Wenlock boundary in West Estonian drill cores. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 54, 2, 87-111.

Nestor, V., 2007: Chitinozoans in the Wenlock-Ludlow boundary beds of the East Baltic. Estonian Journal of Earth Sciences, 56, 2, 109-128.

Nestor, V., 2009: Biostratigraphy of the Ludlow chitinozoans from East Baltic drill cores. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 3, 170-184. https://doi.org/10.3176/earth.2009.3.02

Nestor, V., 2009: Chitinozoan diversity in the East Baltic Silurian. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 4, 311-316. https://doi.org/10.3176/earth.2009.4.09

Nestor, V., 2010: Distribution of Silurian chitinozoans. Estonian Geological Sections, 10, 19-20.

Nestor, V., 2011: Chitinozoan biostratigraphy of the Přidoli Series of the East Baltic. Estonian Journal of Earth Sciences, 60, 4, 191-206. https://doi.org/10.3176/earth.2011.4.01

Nestor, V., 2012: A summary and revision of the East Baltic Silurian chitinozoan biozonation. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 4, 242-260. https://doi.org/10.3176/earth.2012.4.05

Nestor, V., Einasto, R., Loydell, D. K., 2002: Chitinozoan biostratigraphy and lithological characteristics of the Lower and Upper Visby boundary beds in the Ireviken 3 section, Northwest Gotland. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 51, 4, 215-226.

Nestor, V., Nestor, H., 1991: Dating of the Wenlock carbonate sequences in Estonia and stratigraphic breaks. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 2, 50-60.

Nestor, V.-K., 1987: Lower Silurian chitinozoans of the East Baltic. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-19.

Nõlvak, J., 1979: Role of chitinozoans in the biostrtigraphy of the North Estonian Ashgillian. In: Raukas, A. (ed.). Fizičeskie, izotopno-geohimičeskie i geologičeskie metody v izučenii antropogena Èstonii, Tallinn, p. 55-61.

Nõlvak, J., 1980: Chitinozoans in biostratigraphy of the northern East Baltic Ashgillian. A preliminary report. Acta Palaeontologica Polonica, 25, 2, 253-260.

Nõlvak, J., 1984: Distribution of acid-resistant microfossils in the northern East Baltic Ashgillian. Deponeeritud VINITI-sse, p. 1-70.

Nõlvak, J., 1986: Distribution of chitinozoans in the Upper Ordovician sections of Estonia. Deponeeritud VINITI-sse, p. 1-31.

Nõlvak, J., 1987: Distribution of the acid-resistant microfossils in the northern East Baltic Ashgillian. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 2, 90-91.

Nõlvak, J., 1987: Rakvere Stage. Nabala Stage. Vormis Stage. Pirgu Stage. In: Puura, V. (ed.). Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area. Valgus, Tallinn, p. 63-69.

Nõlvak, J., 1988: Upper Ordovician chtinozoans of the Central-Lithuanian Depression. deponeeritud VINITI-sse, p. 1-56.

Nõlvak, J., 1989: Results of quantitative stratigraphic correlation of the Upper Ordovician in the Baltic: chitinozoans. Quantitative stratigraphy - retrospective evaluation and future development. Eds: Oleynikov, A. & Rubel, M., Tallinn, p. 139-154.

Nõlvak, J., 1990: Ordovician chitinozoans. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Eds: Kaljo, D. & Nestor, H.. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 77-79.

Nõlvak, J., 1996: High-resolution chitinozoan biostratigraphy of some Ordovician events in Baltoscandia. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 47-47.

Nõlvak, J., 1999: Ordovician chitinozoan biozonation of Baltoscandia. Acta Universitatis Carolinae. Geologica, 43, p. 287-290.

Nõlvak, J., 1999: Distribution of chitinozoans. Estonian Geological Sections, 2, p. 10-12.

Nõlvak, J., 2001: Distribution of chitinozoans. In: Põldvere, Anne (ed.). Valga (10) Drill Core. Estonian Geological Sections, 3. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 8-10.

Nõlvak, J., 2003: Distribution of Ordovician chitinozoans. Estonian Geological Sections, 5, 23-25.

Nõlvak, J., 2005: Distribution of Ordovician chitinozoans. In: Põldvere, Anne (ed.). Mehikoorma (421) Drill Core. Estonian Geological Sections, 6. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 20-22.

Nõlvak, J., 2007: A new chitinozoan species from the Upper Ordovician of the East Baltic. Estonian Journal of Earth Sciences, 56, 1, 63-64.

Nõlvak, J., 2008: Distribution of Ordovician chitinozoans. Männamaa (F-367) drill core. Estonian Geological Sections, 9. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 13-18.

Nõlvak, J., 2010: Distribution of Ordovician chitinozoans. Estonian Geological Sections, 10, 17-18.

Nõlvak, J., 2012: A new chitinozoan species from the Middle Ordovician of Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 2, 131-132. https://doi.org/10.3176/earth.2012.2.05

Nõlvak, J., Bauert, G., 2006: Distribution of Ordovician chitinozoans. Estonian Geological Sections, 7, 9-11.

Nõlvak, J., Bauert, G., 2015: New biostratigraphically important chitinozoans from the Kukruse Regional Stage, Upper Ordovician of Baltoscandia. Estonian Journal of Earth Sciences, 64, 3, 218-224. https://doi.org/10.3176/earth.2015.28

Nõlvak, J., Grahn, Y., 1993: Ordovician chitinozoan zones from Baltoscandia. Review of Palaeobotany and Palynology, 79, 245-269. https://doi.org/10.1016/0034-6667(93)90025-P

Nõlvak, J., Grahn, Y., Sturkell, E. F. F., 1999: Chitinozoan biostratigraphy of the Middle Ordovician Dalby Limestone in the Fjäcka section, Siljan district, Sweden. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 48, 2, 75-85.

Nõlvak, J., Liang, Y., Hints, O., 2019: Early diversification of Ordovician chitinozoans on Baltica: New data from the Jägala waterfall section, northern Estonia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 525, 14-24. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.04.002

Nõlvak, J., Meidla, T. Uutela, A., 1997: Microfossils in the Ordovician erratic boulders from southwestern Finland. Bulletin of the Geological Society of Finland, 67, 3-26.

Obut, A. M., 1973: On the geographical distribution, comparative morphology, ecology, phylogeny and systematical position of the chitinozoa. Environment and life in the geological past. Ed. Zhuravleva, J.T.. Nauka, Novosibirsk, p. 72-84.

Paiste, T., Männik, P., Nõlvak, J., Meidla, T., 2020: The lower boundary of the Haljala Regional Stage (Sandbian, Upper Ordovician) in Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 69, 2, 76-90. https://doi.org/10.3176/earth.2020.05

Paluveer, L., Nestor, V., Hints, O., 2014: Chitinozoan diversity in the East Baltic Silurian: first results of a quantitative stratigraphic approach with CONOP. GFF, 136, 1, 198-202. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.873987

Paris, F., Nõlvak, J., 1999: Biological interpretationand paleobiodiversity of a cryptic fossil group: The “chitinozoan animal”. Geobios, 32, 2, 315-324. https://doi.org/10.1016/S0016-6995(99)80045-X

Paris, F., Verniers, J., Achab, A., Albani, R., Ancilletta, A., Asselin, E., Chen, X., Fatka, O., Grahn, Y., Molyneux, S., Nõlvak, J., Samuelsson, J., Sennikov, N. V., Soufiane, A., Wang, X., Winchester-Seeto, T., 1999: Correlation of Ordovician regional chitinozoan biozonations. Acta Universitatis Carolinae. Geologica, 43, 1/2, 291-294.

Põldvere, Anne, 2001: Introduction. In: Põldvere, Anne (ed.). Valga (10) Drill Core. Estonian Geological Sections, 3. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 3-4.

Põldvere, Anne, 2001: Core description and terminology. In: Põldvere, Anne (ed.). Valga (10) Drill Core. Estonian Geological Sections, 3. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 4-5.

Põldvere, Anne, 2001: General geological settings and stratigraphy. In: Põldvere, Anne (ed.). Valga (10) Drill Core. Estonian Geological Sections, 3. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 5-6.

Pouille, L., Delabroye, A., Vandenbroucke, T. R. A., Calner, M., Lehnert, O., Vecoli, M., Danelian, T., 2013: Chitinozoan biostratigraphy across the Katian (Late Ordovician) GICE event in the Borenshult-1 drillcore (Sweden). Review of Palaeobotany and Palynology, 198, 134-144. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2013.05.007

Rombouts, L. P., 1982: Factors controlling the distribution of Chitinozoa in the Gleedon chronozone (Wenlockian) of northern Europe. Annales de la Société Géologique de Belgique, 105, 259-271.

Rubel, M., Hints, O., Männik, P., Meidla, T., Nestor, V., Sarv, L., Sibul, I., 2007: Lower Silurian biostratigraphy of the Viirelaid core, western Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 56, 4, 193-204. https://doi.org/10.3176/earth.2007.01

Rubel, M., Nestor, V., Harris, M. T., Sheenan, P. M., Ainsaar, L., Männik, P., Nõlvak, J., 2006: A new high-resolution chitinozoan composite standard for the East Baltic Lower Silurian succession on numerical analysis. Geological Quarterly, 50, 3, 323-332.

Saadre, T., Einasto, R., Nõlvak, J., Stouge, S., 2004: Ordovician stratigraphy of the Kovel-1 well (Volkhov-Haljala) in the Volynia region, northwestern Ukraine. Bulletin of the Geological Society of Denmark, 51, 47-69.

Schallreuter, R, 1963: Neue Chitinozoen aus ordovizischen Geschieben und Bemerkungen zur Gattung Illichitina. , 4, 391-405.

Schallreuter, R., 1981: Chitinozoen aus dem Sularpschiefer (Mittelordoviz) von Schonen (Schweden). Palaeontographica, 178, 4-6, 89-142.

Stouge, S., Bauert, G., Bauert, H., Nõlvak, J., Rasmussen, J. A., 2016: Upper Middle to lower Upper Ordovician chitinozoans and conodonts from the Bliudziai-150 core, southern Lithuania. Canadian Journal of Earth Sciences, 53, 8, 781-787. https://doi.org/10.1139/cjes-2015-0205

Tammekänd, M., Hints, O., Nõlvak, J., 2010: Chitinozoan dynamics and biostratigraphy in the Väo Formation (Darriwilian) of the Uuga Cliff, Pakri Peninsula, NW Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 59, 1, 25-36. https://doi.org/10.3176/earth.2010.1.02

Tsegelnjuk, P. D., 1982: Silurian chitinozoans in Podolia. Naukova Dumka, Kiiev, p. 1-159.

Umnova, N. I., 1969: Distribution of Chitinozoa in the Ordovician deposits of the Russian Platform. Paleontologicheski Zhurnal, 4, 45-63.

Umnova, N. I., 1976: Structural types of the prosome and operculum in the association with genera and species of chitinozoans. Paleontological Journal, 4, 393-405.

Umnova, N. I., 1981: Ordovikskie i silurijskie hitinozoi severnoj časti Russkoj platformy. Paleontologicheski Zhurnal, 15, 3, 23-33.

Vandenbroucke, T. R. A., Recourt, P., Nõlvak, J., Nielsen, A. T., 2013: Chitinozoan biostratigraphy of the Upper Ordovician D. clingani and P. linearis graptolite biozones on the Island of Bornholm, Denmark. Stratigraphy, 10, 4, 281-301.

Verniers, J., Nestor, V., Paris, F., Dufka, P., Sutherland, S., Van Grootel, G., 1995: A global Chitinozoa biozonation for the Silurian. Geological Magazine, 132, 6, 651-666. https://doi.org/10.1017/S0016756800018896

Wrona, R., 1980: Upper Silurian - Lower Devonian Chitinozoa from the subsurface of southeastern Poland. Palaeontologia Polonica, 41, 103-165.

Wrona, R., 1980: Microarchitecture of the chitinozoan vesicles and its paleobiological significance. Acta Palaeontologica Polonica, 25, 1, 123-163.