TTÜ geoloogia instituudi kollektsioonid

TTÜ Geoloogia Instituudi valduses on Eesti suurimad geolooglised kogud, kus fossiilide, mineraalide, kivimite ja meteoriitide koguarv ulatub poole miljonini. Kogud on igapäevaselt kasutuses instituudi töötajate poolt, leides ühtlasi rakendust ka mitmete rahvusvaheliste projektide raames. Väike osa kogudest on eksponeeritud ning leiab rakendust õppe- ja huvialatöös. Paleontoloogilised kogud on eriti esinduslikud alam- ja kesk-Paleosoikumi selgrootute ja varajaste selgroogsete osas. Enamus kogutud materjalist pärineb Baltikumist ning mujalt endise NL aladelt, kuid esindatud on ka palju teisi riike ja piirkondi.